K lepším výsledkům přispěly ekonomický pokles, který zpomalil růst zájmu o leteckou přepravu, a zavedení poplatků za odbavení zavazadel. V průměru se loni na 1000 cestujících ztratilo nebo bylo špatně odbaveno 14,3 zavazadla; v roce 2007 to bylo 18,9 zavazadla. Poplatky donutily cestující zavazadla zmenšit, a zvýšil se tak počet těch, která si cestující berou přímo na palubu.

Většina zavazadel se majitelům vrátí do 48 hodin

SITA uvedla, že z celkového počtu se pouze 736 000 zavazadel nikdy nenašlo. Většina ze ztracených nebo špatně odbavených zavazadel se ke svým majitelům vrátí do 48 hodin, napsala agentura Reuters.

Podle údajů Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) růst počtu cestujících loni kvůli globální ekonomické krizi výrazně zpomalil a objem přepravených nákladů klesl. Počet přepravených cestujících se loni zvýšil o 1,6 procenta proti růstu o 7,4 procenta v roce 2007. Přeprava nákladů se snížila o čtyři procenta ve srovnání s růstem o 4,3 procenta předloni.

Reklamace zavazadel

Ztráta, poškození zavazadla nebo jeho vykradení se hlásí přímo na letišti, kde funguje pro tyto účely přepážka - reklamace zavazadel.

Pokud incident nenahlásíte přímo na letišti, můžete v zákonné reklamační lhůtě podat reklamaci písemně, kde musíte také prokázat souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

Letecké společnosti ČSA a Travel Service ve svých přepravních podmínkách uvádí k nahlášení škod sedmidenní lhůtu od vydání zavazadla při poškození zavazadel či chybějícímu obsahu.

Pokud se vaše zavazadlo zpozdilo, můžete výdaje vzniklé v přímé souvislosti se zpožděním nárokovat do 21 dnů od doručení zavazadla. Letecké společnosti varují, že na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Nároky na náhradu škody zanikají dva roky po příletu do destinace či předpokládaného příletu nebo dva roky od ukončení přepravy.

I bez příslušného pojištění můžete požadovat náhradu
za ztracená zavazadla
za poškozená zavazadla
za chybějící předměty ze zavazadel (zde platí určité výjimky)
za výdaje přímo související se zpožděním vašich zavazadel
 Zdroj: České aerolinie, a.s.