Úvodní zastávka se nachází necelé tři kilometry severně od Benátek nad Jizerou. Zmíněné město je zejména díky svému zámku poměrně známým turistickým cílem, nás to ovšem v této chvíli láká do sousední obce Dražice nad Jizerou.

První zmínka o Dražicích pochází z roku 1264, ovšem hrad nad řekou Jizerou tu podle odborníků stál již dřív. O stavbě se mj. lze dočíst, že Jan IV. z Dražic (poslední pražský biskup, od Arnošta z Pardubic již byli v Praze arcibiskupové) pobytem v Avignonu získal tak mocnou inspiraci, že výsledkem byly znamenité úpravy. Vznikl gotický hrad, který ve své době prý neměl v Čechách obdoby.  

Romantické zříceniny

Za husitských válek byl vypálen, nicméně pánům z Dražic sloužil do úvodu 16. století. Pak si ale Fridrich z Donína postavil nové sídlo v již zmíněných Benátkách a slavný čas dražického hradu se uzavřel. Do současnosti se dochovaly jeho zříceniny, které – zvláště za ranního „nízkého“ slunečního osvitu – ovšem působí vysloveně romanticky.

Podobně přitažlivé místo se tu nachází také jen pár kroků pod hradem. Na mysli mám Jizeru, v čase naší návštěvy částečně sevřenou pod ledovým krunýřem.

:. Dražice nad JizerouAutor: Miroslav Šára

Hrad, který na časy své bývalé krásy už jen může vzpomínat (pokud připustíme, že i kamenné objekty jsou nadány pamětí), máme za zády, další, jenž je dominantou města, přímo před sebou. Dorazili jsme do Mladé Boleslavi.

První zmínky o zdejším hradu pocházejí už z roku 1130 – skrýval se pod jménem Nuovo Boleslau, což je latinská podoba názvu Nový Boleslav. Ve 14. století byl hrad přestavěn a o dvě staletí později získal podobu renesančního zámku. Po třicetileté válce objekt zpustl a v dalším století (konkrétně v letech 1752–1783) byl přebudován na kasárna. Od roku 1972 zde sídlí Muzeum Mladoboleslavska, jeden z možných turistických cílů.

Naším dalším cílem při procházce metropolí Mladoboleslavska je nedaleké Staroměstské náměstí. Kolem sloupu Panny Marie se již blížíme k budově staré radnice – čili k významné historické a umělecké památce a zároveň i svého druhu - rozhledně.

Kouzelná vyhlídka z radnice

Radnice byla postavena podle návrhu Mattea Borgorelliho v polovině 16. století. Součástí stavby jsou také dvě věže – čtyřboká a válcová. Pokud absolvujeme oběma výstup vzhůru, dostaneme se na skvělé vyhlídkové místo.

Nejprve se stoupá po kruhovém schodišti válcové věže, načež probouraným dveřním otvorem vstupujeme do vyšší, čtyřboké věže. Následuje cesta po dřevěném schodišti na vyhlídkový ochoz ve výši 32 metrů nad náměstím. Výhled je odsud znamenitý – nejen na město, ale i na blízké okolí.

K blízkému okolí patří i obec Jizerní Vtelno – z Mladé Boleslavi je to sem zhruba devět kilometrů jihozápadním směrem. V místní části Stránov stojí velice atraktivní zámek Nový Stránov. Nejprve zde vyrostla tvrz, pak gotický hrad, ten posléze získal podobu renesančního zámku, což ještě ale nebylo finále. Tím byla až novorenesanční přestavba na konci 19. století a výsledná vysloveně pohádková podoba.

:.  Mladá Boleslav, StránovAutor: Miroslav Šára

Hradní zříceninou jsme tuto cestu otvírali, hradní zřícenina napíše i poslední kapitolu. Návštěvou zámku ve Stránově jsme si ovšem nasadili pomyslnou turistickou laťku pěkně vysoko, takže chceme-li v podobném duchu pokračovat, je třeba dobře vybrat. Což na Mladoboleslavsku nebude až tak velký problém. Necelých deset kilometrů severně od Mladé Boleslavi se totiž nacházejí zbytky hradu, které jsou jednou z perel mezi zříceninami. Hrad je znám pod jménem Zvířetice.

Na samém počátku byl Zdislav z Lemberka, který v úvodu 14. století hrad se třemi okrouhlými věžemi založil. Vartenberkové v 16. století hrad přestavěli v renesanční zámek. Mezi majitele patřil i známý Albrecht z Valdštejna – jeho dílem jsou barokní úpravy. Koncem 17. století ovšem objekt nejen že přestal být sídlem vrchnosti, ale navíc i vyhořel po zásahu blesku. Sice ještě došlo k opravě, jenže v roce 1720 zasáhl blesk číslo dvě a hrad se začal neodvolatelně měnit v romantickou zříceninu.

Její nesporný půvab turisté rádi oceňují – kromě části obytného paláce a dalších zdí a místností láká zejména severní věž. Slouží totiž jako vynikající rozhledna.

:. ZvířeticeAutor: Miroslav Šára


PŘÍŠTĚ dokončíme návštěvu Mladoboleslavska. Mj. se podíváme do Bezna, obce, jež disponuje značným počtem památek, a do nedalekého Skalska, kde je toho k vidění rovněž až překvapivě hodně. Kromě kostela a zámečku i spousta roubenek.