Jak uvádí Press Association, hlídač by se měl věnovat průzkumu ostrova a vod kolem něj. Bude také muset psát deník, fotografovat a točit videa. Jeho snahou by mělo být přilákat na více než 900 ostrovů a ostrůvků větší počet návštěvníků, než tam jezdí dosud.

Zájemci o místo, které zahrnuje placené cestovní výdaje a plat 150 000 australských dolarů (2 milióny Kč), by měli mít "relevantní" roční pracovní zkušenost, skvělé komunikační schopnosti a být ochotni "pouštět se do nových věcí".

Náplní práce je mapování ostrova

Z Velkého bariérového útesu, který se táhne přes 2500 kilometrů, vystupuje 900 ostrůvků. Hamiltonův ostrov, kde po celý rok vládne příjemné teplo, je největší obydlený ostrov v oblasti. Jak píše úřad pro turismus, jedná se o "rezidenční místo s flexibilní pracovní dobou. Mezi hlavní povinnosti zaměstnance patří průzkum ostrovů Velkého bariérového útesu a zjišťování, co vše může oblast nabídnout".

K dalším povinnostem bude patřit jednodenní práce u místní letecké pošty. Kandidáti by měli do 22. února poslat video, v němž vysvětlí, proč by se zrovna oni hodili na toto místo. Dne 10. května pak bude deset vybraných - plus jeden, kterého vyberou návštěvníci webové stránky www.islandreefjob.com - pozváni na ostrov na čtyřdenní pohovory. Až pak padne definitivní verdikt.