"Poprvé část sbírky uvidí návštěvníci zámku v příští sezóně na čtvrtém ročníku Hračkobraní," řekla ředitelka muzea Helena Koenigsmarková.

Kyncl se rozhodl, že sbírku hraček Uměleckoprůmyslovému muzeu zatím dlouhodobě zapůjčí s tím, že si přeje, aby po jeho smrti zůstala darem muzeu. Smlouva s muzeem mu umožní, aby za svého života i nadále mohl pořádat výstavy v různých městech.

Hračky má uložené ve dvou pronajatých místnostech

Na 4000 hraček má osmasedmdesátiletý Kyncl uložených doma a ve dvou pronajatých místnostech. Měl obavy, aby po jeho smrti sbírka neskončila u překupníků, kteří by ji rozprodali po kusech do ciziny. O převzetí sbírky jednal sběratel třeba s městem Slaný, které však nemělo dostatečné prostory pro její uložení.

Podle ředitelky Koenigsmarkové má sbírka nevyčíslitelnou hodnotu právě jako celek. Jedná se o sbírku zejména dřevěných hraček z konce 19. a 20. století. Jsou to hračky lidové i od různých návrhářů vyráběné v rukodělných družstvech.

Ke každé hračce zpracoval dokumentaci

"Pan Kyncl sledoval výrobu stejného typu hračky v průběhu století a sbírku má velmi pečlivě zpracovanou i po dokumentační stránce. Ví, kdy a kde byla vyrobena, má to odborným způsobem podchycené.

V zámku v Kamenici nad Lipou, jenž po rekonstrukci spravuje právě Uměleckoprůmyslové muzeum, je zatím vystaveno asi 50 hraček z jeho vlastních sbírek. Ředitelka předpokládá, že v příští sezóně, kdy se bude konat další ročník festivalu Hračkobraní, uvidí návštěvníci ve dvou sálech asi čtvrtinu Kynclovy sbírky. Až se dostaví nový depozitář muzea v Praze, uvolní se prostory v zámku a expozice hraček se rozšíří.