Český Krumlov

Malebné historické městečko jižních Čech nabízí návštěvníkům komplex hradu a zámku, který patří k nejrozsáhlejším ve střední Evropě – čítá na 40 staveb, 5 nádvoří a rozsáhlou, krásně upravenou zahradu.

Vodáci sjíždějící Vltavu jsou od jara do podzimu hojnými návštěvníky Českého Krumlova.Vodáci sjíždějící Vltavu jsou od jara do podzimu hojnými návštěvníky Českého Krumlova.foto: Právo/Petr Pokorn
Vybrat si lze ze 2 hlavních prohlídkových okruhů. V barokním parku, jehož dominantou je nedávno zrekonstruovaná kaskádová fontána, lze navštívit jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě, zámecké lapidárium. Za návštěvu stojí i zámecká věž, ze které se otevírá nezapomenutelný pohled na Český Krumlov i jeho okolí.

Otevírací doba: hlavní okruhy denně mimo pondělí 9–18 hod.

Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek, vystavěný v první polovině 18. století, patří k nejmohutnějším stavbám svého druhu nejen u nás, ale i v Evropě. Současně s ním vznikla i rozlehlá francouzská zahrada, na kterou navazuje za říčkou Rokytnou i anglický krajinářský park.

Jaroměřice nad RokytnouJaroměřice nad Rokytnoufoto: Právo/Jiří Šír a Kamila Šírová-Motyčková

Zámek byl ve své době centrem kulturního a společenského života. Kromě knihovny, divadla a galerie měl rovněž vlastní kapelu dirigovanou známým hudebním skladatelem Františkem Václavem Míčou. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras.

První trasa seznamuje s životem v barokním šlechtickém sídle, jehož součástí je i Taneční sál, Římské lázně, salla terrena nebo hudební salóny s dobovými nástroji. Trasa druhá představuje novodobě zařízené interiéry včetně kuchyně, jídelny nebo dětského denního pokoje.

Otevírací doba: denně mimo pondělí 9–16 hod. (o prázdninách 9–17 hod.) Zajímavé akce: noční prohlídky (v 19, 20, 21 a 22 hodin, nutná rezervace) (20.–21. června a 27.–28. června). Zahradní slavnost (5. července) Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského (2.–12. července)

Dobříš

Dobříšský zámek, pocházející z druhé poloviny 18. století, je pěknou ukázkou rokokové architektury. Na návštěvníky zde čeká jedenáct historických pokojů, mezi nimiž vyniká Zrcadlový sál s bohatou štukovou výzdobou. Zajímavý je i tzv. Gobelínový pokoj s ukázkami vzácných nástěnných koberců.

DobříšDobříšfoto: Právo/Jiří Šír a Kamila Šírová-Motyčková

Za zámkem se rozkládá rozlehlá francouzská zahrada s pestrými květinovými záhony, které vytvářejí nejrůznější ornamenty, a s bohatou rokokovou zahradní architekturou vrcholící fontánou se sousoším Heraklových koní (nyní v rekonstrukci). Zahrada se plným právem řadí mezi nejkrásnější zámecké parky u nás.

Otevírací doba: denně včetně pondělí 8–17.30 hod. Zajímavé akce: koncert Mezinárodního hudebního festivalu, (20. července), Svatováclavské slavnosti (13. září)

Mikulov

Půvabné město na samém jihu Moravy vítá návštěvníky z dálky viditelným zámkem, který byl postaven na místě původního hradu. Mimochodem, ten zde už před rokem 1218 založil pravděpodobně sám Přemysl Otakar I.

Zámek Mikulov foto: Karel Zábrodský

Dnešní zámek prošel složitým architektonickým vývojem, velmi utrpěl v dubnu roku 1945, kdy jej ustupující německá vojska zapálila, až palácový soubor vyhořel do základů. Dnes sídlí v prostorách zámku Regionální muzeum Mikulov, které nabízí návštěvníkům celou řadu expozic.

V zámeckých pokojích mohou návštěvníci obdivovat stálou expozici nábytku Od gotiky po empír, která představuje vývoj světského bydlení od 14. století až do 30. let 19. století.

MikulovMikulovfoto: Právo/Jiří Šír a Kamila Šírová-Motyčková
Pozornost si zaslouží expozice vinohradnictví a vinařství, jejíž součástí je druhý největší vinný sud ve střední Evropě. Pochází z roku 1643 a jeho objem činí úctyhodných 101 400 litrů.

Otevírací doba: denně mimo pon -dělí 9–17 hod.

Kroměříž

Arcibiskupský zámek v Kroměříži je pozoruhodnou památkou zařazenou na seznam kulturního dědictví UNESCO. Raně barokní podobu získala stavba koncem 17. století. K nejzajímavějším patří prohlídka historických sálů.

K tamním skvostům patří salla terrena, knihovna, Manský sál, Sněmovní sál nebo zámecká kaple sv. Šebestiána. Vystoupit se dá i na zámeckou věž.

KroměřížKroměřížfoto: Právo/Jiří Šír a Kamila Šírová-Motyčková

K odpočinku a posezení zvou dvě nádherné zahrady – Podzámecká s řadou drobnějších romantizujících staveb, a Květná zahrada (Libosad) s Kolonádou, ze které je možné sledovat pestré obrazce vytvářené květinovými záhony.

Otevírací doba: denně mimo pondělí 9–17 hod. (o prázdninách 9–18 hod.) Zajímavé akce: výstava Mincovnictví církevních institucí za kardinála Ditrichsteina probíhá do 30. září.

Kunín

K nejcennějším barokním zámkům severní Moravy a Slezska patří Kunín, který vyrostl na místě renesanční tvrze. Do historie kunínského zámku se nejvíce zapsala osvícená hraběnka Marie Walburga, která tam založila vzdělávací a výchovný ústav – filantropinum.

Interiér na zámku KunínInteriér na zámku Kunínfoto: Právo/Jiří Šír a Kamila Šírová-Motyčková

Tragédií se pro zámek stala návštěva sovětských vojáků na sklonku války roku 1945, kteří zde zničili téměř vše. K zmrtvýchvstání naštěstí významně přispěli roku 2001 potomci rodu Bauerů, jemuž zámek kdysi patřil.

Z pozůstalosti jiného rodu, Fürstenberků, se podařilo získat velkou část původního rodového mobiliáře. Výsledkem je, že dnešní návštěvníci mohou obdivovat interiéry v plné někdejší kráse.

K unikátům Kunína patří barokní komínový systém na půdě, který svou složitostí připomíná spíše alchymistickou laboratoř, zajímavá je i geologická expozice navazující na tradici zdejší vzdělávací činnosti.

Otevírací doba: denně mimo pondělí 9–17 hod. Zajímavé akce: Zámecké slavnosti (21. června) Zámecký kinematograf (29.–31. srpna) Slavnosti růží (5.–7. září)