Obdobě je tomu i v samotném okolí Nových Hradů ve směru na Veveří. Náročnější pak je postupně se tvořící cyklostezka podél státní hranice, kde jsou převýšení mnohem větší a některé úseky dají pořádně do těla i zkušenému cykloturistovi.

Kdo je vyloženě sportovní typ, měl by vyrazit do centra Novohradských hor - Dobré a Hojné Vody a případně dál do Pohoří na Šumavě či Cetvin. Pokud si za cíl cesty vyberete Dobrou Vodu, určitě neprohloupíte. Trasa je náročná, po poměrně prudkém klesání z Nových Hradů dojede po necelých šesti kilometrech do Horní Stropnice, obce s 1500 obyvateli, o níž první zmínka pochází z roku 1185, kdy byla přičleněna k Vitorazku.

Během zastávky si nenechte ujít zdejší farní kostel sv. Mikuláše z první poloviny 13. století, který z původní románské podoby prošel řadou stavebních úprav až po konečnou barokní. Z Horní Stropnice vás pak čeká poměrně prudké čtyřkilometrové stoupání do Hojné Vody s nádherným barokním kostelem Panny Marie Utěšitelky, postaveným v roce 1715.

Léčil se tu Petr Vok

Z nadmořské výšky 650 metrů je překrásný pohled na celé Novohradsko až k Českomoravské Vysočině. Pokud máte ještě dost sil, můžete vyjet ještě asi o necelé dva kilometry výše do bývalého lázeňského místa Hojné Vody, kde se měl léčit i Petr Vok z Rožmberka. Pak už záleží jen na vaší zdatnosti, zda se vrátíte po stejné trase zpět, či zvolíte náročnější a delší variantu přes Šejby zpět do Nových Hradů.

Pokud vás místo památek více láká příroda, pak je ideálním místem pro výlet rezervace Červené blato, ležící uprostřed komplexu rozsáhlých lesů zvaných Dolní Hvozd. Rezervace je vzdálena od Nových Hradů osm kilometrů a dostanete se k ní přes Byňov a dál po silnici směrem na Šalmanovice a Třeboň kolem Jiříkova Údolí, kde kdysi stála sklárna, v níž se vyrábělo unikátní hyalitové sklo.

Odtud je to už jen kousek na samotnou naučnou stezku Červeného blata. Dřevěný chodník stezky je dobře udržovaný a stezka vede tak, abyste měli možnost poznat nejzajímavější části rezervace, která se rozkládá na ploše 331 hektarů a jsou v ní mj. porosty borovice bažinné a v podrostu rojovník bahenní, který v květnu až červnu vytváří kouzelné scenérie. Najít se zde dá i hmyzožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá.. Blato je domovem čápa černého a ojediněle i vzácného tetřeva hlušce.

Rybníky sloužily k plavení dříví

"Tipů na výlety je spousta. Krásné zážitky si určitě odvezete i ze žumberské tvrze, mezi jejíž majitele patřil také Petr Vok, který Žumberk později prodal Theobaldovi ze Zweibrucku. Musím ale připomenout i vlastní památky Nových Hradů a krásnou okolní přírodu. Určitě si nenechte ujít prohlídku novohradského hradu a za vycházku stojí rovněž novohradské rybníky, které sloužily k plavení dříví.

Pokud byste byli unaveni z předchozích výletů, určitě si dobře odpočinete malou odpolední vycházkou do zámeckého parku, který zdobí unikátní dřevěné skulptury ze sochařských sympozií, která začala mít v Nových Hradech tradici," vyjmenoval několik výletních tipů krajský radní a neopomněl připomenout i rozsáhlou rekonstrukci novohradské Rezidence - dominantu náměstí, která už několik let úspěšně probíhá.

Unikátní historická památka by se už v roce 2008 měla proměnit v moderní lázeňské centrum s kapacitou 160 lůžek. Hlavní lázeňský hotel by měl poskytovat komplexní služby včetně masáží, bahenních zábalů a slatinných koupelí. Z Nových Hradů by se opět mohlo stát lázeňské centrum a nabídnout návštěvníkům tohoto koutu jižních Čech další zajímavou atrakci.

PROCHÁZKA K NOVOHRADSKÝM RYBNÍKŮM
V nabídce vycházek do blízkého okolí Nových Hradů nechybí ani výlety k blízkým rybníkům. Jednou z nich je ta k Přesličkovému.Trasa vede od autobusového nádraží v Nových Hradech směrem k Zevlů mlýnu a odtud kolem retenční nádrže Zevlův rybník podél Novohradského potoka ke státní hranici s Rakouskem, kde si každý může prohlédnout mohutný a vysoký viklan, který je přírodním chráněným kamenem. Dále vede cesta lesem podél Kamenného rybníka a hranice až k Přesličkovému rybníku, který je cílem cesty. V době květu upoutají turisty rozkvetlé chráněné lekníny, které jsou na polovině vodní plochy. Nazpátek vede cesta podél bývalých drátěných zátarasů k Vaverskému rybníku s čistou vodou přitékající z lesních potůčků. Tento rybník je v letním období s oblibou vyhledáván obyvateli nových Hradů ke koupání. Od Veverského rybníka vede cesta severním směrem do zaniklé osady Veveří a údolní cestou podél Veverského potoka se dostanete zpět do Nových Hradů.
TIP NA VÝLET
Jedna z možných tras okolím Nových Hradů zahrnující i část Borovanska a Trhosvinecka. V cyklistických mapách je okruh označen jako součást cyklotras 1050, 1048, 34, 1046, 1123, 1122 a 1121. Převýšení nepřesahuje 200 metrů.