Co je nejdůležitější: zazimování bazénu proveďte nejdéle ve dnech, kdy se minimální teploty vzduchu v noci nedostávají trvale pod bod mrazu. A kdy je teplota vody v bazénu ideálně mezi 10 až 15 ⁰C.

Čím začít?

Při zazimování nejprve vyjměte bazénové schůdky a očistěte je. Pak zbavte vodu viditelných nečistot, jako jsou třeba listí, hmyz či větvičky, a to pomocí hladinové síťky, kartáče, případně i bazénového vysavače. Následně vydezinfikujte písek ve filtraci tak, že při provozu filtrace nasypete přímo do skimmeru příslušný přípravek bazénové chemie.

Dalším krokem je kontrola a případně úprava chemického složení vody. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0 – 7,4 a množství chloru by mělo být na úrovni 0,3 – 0,6 mg/l. Hodnoty změříte pomocí testeru. K případné úpravě složení vody pak aplikujte bazénovou chemii. Důležité je, aby po úpravě běžela písková filtrace po dobu, než se voda promíchá, tedy alespoň 24 hodin.

Snižte hladinu vody

Jakmile jste si jisti, že chemické složení vody v bazénu je v pořádku, snižte hladinu vody asi o 10 cm pod skimmer a místo bulvy vratné trysky našroubujte zátku vratné trysky. V případě, že zátku vratné trysky nepoužíváte, upusťte vodu asi o 10 cm pod vratnou trysku a demontujte bulvu vratné trysky s kroužkem.

Pak bazénovou chemií očistěte stěny bazénu. A poté již přijde čas na odpojení hadic a vylití vody z nich. Když to budete mít hotovo, demontujte čerpadlo pískové filtrace a odstraňte z něj a z potrubí a hadic zbylou vodu, na šesticestném ventilu nastavte pozici ZIMA, případně mezipolohy ODPAD a ZAVŘENO. Z nádoby a z čerpadla odstraňte výpustní zátky a vypusťte vodu. Všechny části filtrace uložte na suché místo, kde nemrzne.

FOTO: Archiv

Odpojte solární ohřev a tepelné čerpadlo

Dalším krokem je odpojení solárního ohřevu a odstranění vody z jeho desek. Odpojte také tepelné čerpadlo od sítě a uzavřete obtokové ventily. Vypusťte z čerpadla vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu. Zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajte do sucha. Ve výměníku čerpadla nesmí zůstat žádná voda. Našroubujte potrubí zpátky, ale nedotahujte, aby se do čerpadla nedostaly nečistoty či voda.

A na závěr aplikujte takový přípravek bazénové chemie, který po celou zimu ochrání bazénovou vodu před růstem řas a výrazně usnadní čištění bazénu na jaře.

FOTO: Archiv

Pomůže i krycí plachta

Tak – a máte zazimováno. Doporučujeme vám ještě zakrýt bazén krycí plachtou. Ta zabrání znečištění bazénu padajícími nečistotami. V okamžiku, kdy přijde skutečná mrazivá zima, však plachtu sundejte a bazén ponechte po celou zimu odkrytý.

Užijte si zimu s dobrým vnitřním pocitem, že v péči o bazén jste udělali vše potřebné. A že na jaře budete mezi prvními, kdo se budou těšit z koupání a vodních radovánek.

FOTO: Mountfield