Vítězný ořešák černý stojí v zámeckém parku v Kvasicích. V obci kdysi působily významné šlechtické rody, jejichž příslušníci se starali o rozkvět lesů, zahrad a parků. Pravděpodobně na přelomu 17. a 18. století zde vznikla barokní zahrada, na jejímž místě založil hrabě J. N. Lamberg v roce 1790 krajinářský park se zmiňovaným ořešákem. Jeho stáří lze díky tomu odhadovat na cca 230 let. Rozměry stromu jsou opravdu úctyhodné: obvod kmene 672 cm, výška 25 m a šíře koruny 32 m. Není proto příliš divu, že kvasický ořešák vzbuzuje odedávna úctu místních i přespolních.

Pod stromem stávala dřevěná kaplička se soškou Panny Marie, vybavená klekátkem, kterou nechala vybudovat hraběnka Leopolda Thunová na památku svého otce, který tragicky zahynul v řece Moravě. Ořešák se tak stal i cílem častých duchovních návštěv lidí z Kvasic a okolí.

Kritický rok

Kritickým se pro strom stal rok 1997, kdy se celý zámecký park během povodní ocitl metr pod hladinou vody. Díky odbornému zásahu se strom znovu vzkřísil a je stále neodmyslitelnou ozdobou parku. Obec Kvasice dokonce uvažuje o vybudování repliky kapličky v blízkosti ořešáku.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo v rámci mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v brněnské hvězdárně a planetáriu ve čtvrtek 5. října. Kvasický ořešák bude v únoru jako vítěz národní ankety zastupovat Českou republiku v mezinárodním klání nazvaném Evropský strom roku 2018.

Anketa Strom roku je charitativním projektem, proto bylo hlasování v ní zpoplatněno. „Jednotlivé finálové stromy bylo možné podpořit zasláním dárcovských SMS nebo koupí hlasovacích archů. Letošní výtěžek je vyšší než 128 tisíc korun a rozdělí se mezi dvanáct finalistů podle toho, kolik se pro každý strom podařilo nasbírat. Navrhovatelé pak finance použijí k péči o stromy, úpravě jejich okolí nebo výsadbě nových stromů,“ vysvětluje v závěru koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.