Nejnověji to ukazuje výzkum agentury EUSA, která dlouhodobě sleduje úroveň vybavenosti evropských domácností.

Vyplývá z něho například, že v roce 2000 si v Česku pořídilo zahradní bazén 55 procent kupujících právě kvůli dětem. A loni už 78 procent. Nepochybně to souvisí s tím, jak na okrajích měst vznikají nová seskupení rodinných domů se zahradami. Stěhují se do nich převážně mladé rodiny, které jsou ochotny pro zdravý rozvoj a sportovní vyžití svých potomků vytvořit co nejlepší podmínky. „Je pravda, že o bazénu jsme s manželkou uvažovali, ale až na naléhání dcer jsme se k jeho nákupu skutečně rozhoupali,“ přiznává například Karel Sládek z Pardubic.

Podle kvalifikovaných odhadů má v Česku zahradní bazén asi 198 tisíc rodin.

Podle kvalifikovaných odhadů má v Česku zahradní bazén asi 198 tisíc rodin.

FOTO: Mountfield

Neméně zajímavý je fakt, že co do vlastnictví zahradních bazénů patříme v porovnání s jinými evropskými zeměmi na špici. Na sto tisíc obyvatel totiž v Česku připadá 1 980 bazénů, zatímco v ekonomicky silnějším Německu evidují na stejný počet lidí jen 972 bazénů. A rychle se prý dotahujeme i na evropské šampióny - Španělsko a Francii. Kdy je dohoníme a staneme se evropskou jedničkou, může být podle bazénového odborníka Jiřího Daneše otázkou pouhých dvou tří let. Výrazně se totiž mění i pohled lidí na vlastnictví bazénu.

„Mít vedle rodinného domu soukromé koupaliště bylo považováno za luxus,“ připomíná architekt Zdeněk Wolf dobu před deseti patnácti lety. A zároveň dodává, že díky výraznému poklesu cen jsou v poslední době bazény dostupné i širším vrstvám společnosti.

Se znalostí odborníka také tvrdí, že k bazénovému boomu v Česku přispívá i používání nových materiálů a rostoucí technologická úroveň.

V počtu bazénů na obyvatele jsme evropští premianti. Před námi jsou už jen Španělé, Francouzi a Švédové.

V počtu bazénů na obyvatele jsme evropští premianti. Před námi jsou už jen Španělé a Francouzi.

FOTO: Fort Wayne

„Vezměte si například, že dneska už není problém mít bazén ze sklolaminátu, z keramických nebo kompozitních materiálů. A za přijatelnou cenu si jej vybavit i solárním ohřevem nebo tepelným čerpadlem. Díky těmto zařízením se výrazně prodlužuje doba, po kterou se mohou lidé koupat. Takže bazény se rychle rozšiřují i do podhorských a horských oblastí. Výrazně se mění i jejich standardní vybavení. Zatímco před 10 lety bylo obvyklé mít jen bazén se základní filtraci, tak dnes patří k běžné výbavě vedle kvalitní pískové filtrace i plavecký protiproud či bazénový vysavač,“ dodává Zdeněk Wolf.

Bazénoví šampióni v zemích EU (zdroj EUSA)

země

počet obyvatel

celkem bazénů

počet bazénů na 100 tis. obyvatel

ČR

10 000 000

198 000

1 980

Německo

82 300 000

800 000

972

Francie

64 000 000

1 400 000

2 188

Itálie

58 000 000

200 000

345

Velká Británie

60 000 000

230 000

383

Španělsko

44 700 000

1 112 000

2 488

Švédsko

9 200 000

130 000

1 413