V průběhu prvního měsíce po rašení prochází réva vinná obdobím intenzivního růstu. Rostoucí letorosty se musejí pravidelně zastrkovat do připravené drátěnky a nebo upevňovat k různým oporám.

Rostoucí letorosty pravidelně zastrkujeme do připravené drátěnky a nebo upevňujeme k různým oporám.

Rostoucí letorosty pravidelně zastrkujeme do připravené drátěnky a nebo upevňujeme k různým oporám.

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo

U révy se můžeme setkat také s tzv. záclonovitými tvary, kdy letorosty převisají svoji vahou volně dolů. Tvary s drátěnkou jsou však častější, a proto se letorosty zastrkují do drátěnky, aby rostly kolmo vzhůru.

Čas pro osečkování

Jakmile letorosty začínají přerůstat připravenou drátěnku, nastává vhodný termín pro tzv. osečkování, což je zakracování letorostů, které umožní listovou stěnu keře udržovat v přijatelném tvaru.

Kvalitní tvar je takový, kdy listová stěna není příliš hustá a listová plocha keře a hrozny jsou dobře osluněné.

Zakracování letorostů révy vinné, tzv. osečkování.

Zakracování letorostů révy vinné, tzv. osečkování.

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo

V případě velmi bujného růstu může docházet k osečkování již před kvetením révy. Obvyklý je ale termín po kvetení révy. Osečkování u zahrádkářů se provádí ručně zahradnickými nůžkami a nebo také srpem.

  • U tvarů s drátěnkou se osečkovává nad horním dvojdrátím, což znamená, že na keři ponecháme asi 1 m vysokou listovou stěnu.
  • U tvarů bez drátěnky se osečkovává přibližně za 7. listem za posledním hroznem.

Tvorba zálistků a nutná redukce

Po osečkování, kdy dojde k přerušení hlavní osy letorostu, je podpořena zvýšená tvorba zálistků. Zálistky jsou u révy vinné velmi důležité. Mladší listová plocha zálistků vytváří asimiláty, které réva vinná využívá pro zrání hroznů, tvorbu zásobních látek a přípravu révového keře na přezimování.

Zálistky se odstraňují v zóně hroznů, kterou by příliš zahušťovaly. Nad nejvýše postaveným hroznem se však zálistky opět ponechávají. Tyto zálistky se dále také osečkovávají, abychom udrželi požadovaný tvar listové stěny keře.

Mladší listová plocha zálistků vytváří asimiláty, které réva vinná využívá pro zrání hroznů.

Mladší listová plocha zálistků vytváří asimiláty, které réva vinná využívá pro zrání hroznů.

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo

  • Zálistky se nejčastěji vylamují ručně, bez použití zahradnických nůžek. Zálistky, jako mladší listová plocha, jsou citlivé na napadení houbovými chorobami, zejména plísní révy a padlím révy. Až do konce vegetace je důležité udržovat jejich vynikající zdravotní stav a provádíme účinnou ochranu proti těmto houbovým chorobám.

Co dělat při vysoké násadě hroznů

Na zahrádkách se nejčastěji objevují stolní odrůdy révy s velkými hrozny a bobulemi. Cílem každého pěstitele je dopěstovat vzhledově i chuťově kvalitní hrozny. Na keřích se přitom často vyskytuje vysoká násada hroznů. Aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší kvality, je vhodné často vysokou násadu hroznů zredukovat.

V nevinařských a okrajových pěstitelských podmínkách se vyplatí ponechat často 1 hrozen na letorostu, což obvykle představuje 6 až 12 hroznů na keř. Vhodnou dobou pro regulaci stolních hroznů je období 2 až 4 týdnů po odkvětu. Nejdříve se odstraňují hrozny poškozené nebo ovlivněné sprcháváním květenství. Na keři ponecháme pouze pěkně vyvinuté hrozny.

Příliš vysoká násada hroznů.

Příliš vysoká násada hroznů

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo

  • V období po kvetení dochází k intenzivnímu zvětšování bobulí. Jestliže provedeme regulaci násady hroznů v tuto dobu, projeví se pozitivně na velikosti bobule u hroznů ponechaných na keři.

Prosvětlení zóny hroznů

Poslední ze zelených prací je prosvětlení zóny hroznů neboli odlistění zóny hroznů. Stolní hrozny bývají vzhledem ke svojí tenčí slupce citlivější na sluneční úpal. Odlistění proto provádíme velmi obezřetně. Sluneční úpal se na hroznech objevuje nejčastěji tehdy, když je chladné a deštivé počasí vystřídané velmi horkým a slunečným.

  • Odlistění provzdušní zónu hroznů, aby hrozny dobře osychaly, a byly tak odolnější k hnilobám.
Ideální prosvětlení zóny hroznů.

Ideální prosvětlení zóny hroznů

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo

  • Zároveň odlistěním zlepšíme vybarvování a celkové vyzrávání hroznů.

Při odlistění se proto odstraňují 1 až 3 listy na letorostu v zóně hroznů, aby se keř provzdušnil a prosvětlil, ale zároveň aby nebyly hrozny vystavené přímému a intenzivnímu slunečnímu záření.

V nevinařských oblastech se vyplatí ponechat často jen jeden hrozen na letorostu.

V nevinařských oblastech se vyplatí ponechat často jen jeden hrozen na letorostu.

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo

Vinařův cíl: zdravá réva

Práce se zelenou listovou plochou révy vinné je velmi důležitá. Často vede k nižšímu napadení houbovými chorobami a ekologické produkci, což je pro zahrádkáře zásadní. Při dodržování všech uvedených zásad zelených prací si můžeme vypěstovat kvalitní stolní hrozen.

Sluneční úpal na stolním hroznu.

Sluneční úpal na stolním hroznu

FOTO: Pavel Pavloušek, Právo