Hned na počátku si ujasníme, co od jezírka očekáváme, zda máme dostatek času na údržbu, kolik peněz si můžeme dovolit do projektu investovat. Od zvoleného typu jezírka se totiž odvíjí cena i technologické vybavení pro čištění vody, které budeme k založení vodní plochy potřebovat.

Biotopy mnozí laici vnímají jako uzavřené ekosystémy s plně samočistící schopností a mívají dojem, že se o ně nemusejí starat. Opak je pravdou. Údržba je poměrně náročná a představa křišťálově čisté vody v přírodním jezírku není tak přesná.

Jak biotop pracuje

Prozkoumejme, jak to funguje v přírodě: tam najdeme průzračnou vodu jen v horských jezerech, kde je celoroční teplota vody kolem 10 °C. Voda nemá dostatek živin, které jsou nutné pro růst rostlinek a čehokoli jiného ve vodě. Takové podmínky na zahradě určitě nemáme.

Na druhé straně si představme rybník, který je poměrně teplý. Je tam mnoho živin, a tedy kýžená potrava pro růst řas a sinic. Protože v rybníku chybí pobřežní vegetace (nahradily ji betonové vstupy a pláže), která v přírodě běžně plní čistící úlohu, jsou některé rybníky v letní sezóně dokonce zdraví nebezpečné.

My potřebujeme pro správnou funkci biotopu vyvážit poměr vodní koupací plochy s regenerační (čisticí) částí, kde jsou vlhkomilné a bahenní rostliny. Čistou vodu udržíme s pomocí přírody (rostlinek), ale bez našeho přičinění to nejde. Chemie je samozřejmě v biotopu vyloučena, ale filtrace je naopak nutná. Čím kvalitnější pořídíme, tím lépe.

Bez filtrace to nejde

Přírodní koupací jezírko se skládá ze dvou částí. První, kde plaveme, s hloubkou do 2 metrů a druhá část je čistící zónou, která je mělká a roste v ní vegetace s rozmanitými druhy vodních rostlin. K bezproblémovému fungování koupacího biotopu je dobrý velkorysý prostor.

  • Obecně se uvádí za ideální 50 m2 pro koupací biotop a 20 m2 pro jezírko určené ryze k pěstování rostlin bez koupací části. Ovšem platí: čím větší vodní plocha, tím lépe. Snadněji se totiž udržuje čistá voda, důležité je i estetické hledisko.
  • Ke stavbě koupacího jezírka se používá různý materiál: beton, fólie s betonovým korpusem, nebo jsou čistě fóliová, která umožňují zajímavější tvary (PVC fólie černé nebo modrozelené, fólie ze syntetického kaučuku v černé barvě).

Čistou vodu v jezírku zajistí činnost vodních rostlin a kvalitní filtrační systém. Povrchovou vodu z biotopu nasává skimmer, který chytá hrubé nečistoty. Ze skimmeru putuje voda do armaturní šachtice s čerpadlem, které je v létě v provozu osm až dvanáct hodin. Ze šachtice jde voda do dvou potrubí. První je tzv. výtlačné potrubí, které je zakončené filtračními nádobami, jež jsou uložené ve filtrační zóně (ta má vrstvy se speciálním granulátem a plaveným štěrkem).

Filtrační nádoby zde zachycují organické nečistoty, které jsou mikroorganismy přeměněny na látky anorganické, které jsou živým roztokem pro vodní rostliny. Druhé potrubí jde k pramenitému kameni, kde je trvalé provzdušnění a voda se okysličuje. Součástí systému jsou i UV zářiče, odstraňující zelený zákal vody, a tzv. dnové guly, které stahují kal na dně jezírka.