A:

Acidofilní rostliny - jinak také kyselomilné rostliny, které snášejí nebo vyžadují kyselé půdy s hodnotou pH méně než 5,5.

Aerifikace - s tímto pojmem se nejčastěji setkáme při údržbě trávníku. Znamená provzdušnění, nakypření zeminy, aby do ní mohl lépe pronikat vzduch a voda.

Anorganické hnojivo -průmyslově vyráběný chemický materiál, obsahující buď všechny minerály (plnohodnotné hnojivo), nebo jejich určitou část (speciální hnojivo).

B:

Brut - dceřiné cibulky tvořící se u báze (nejspodnější části) dospělé rostliny. Tímto způsobem se cibuloviny trsovitě rozrůstají.

Rozdělením brutu získáme nové rostliny.

Rozdělením brutu získáme nové rostliny.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

C:

Coir - drcený kokosový materiál přidávaný do substrátu. Částečně nebo zcela nahrazuje rašelinu. Jeho užitím omezujeme nadměrnou těžbu z přírodních rašelinišť.

D:

Dormance - klidové období v životě rostlin, kdy jsou např. jejich pupeny, semena, cibule či plody neaktivní. Čelí tak nástrahám spojeným s extrémně vysokými nebo naopak nízkými teplotami.

F:

Fungicid - chemický prostředek likvidující nebezpečné houby, které způsobují četná onemocnění rostlin.

H:

Hřížení - způsob množení rostliny, kdy výhon nebo větev zahrneme zeminou a teprve poté, co zakoření, jej oddělíme od matečné rostliny.

Humus - dokonale rozložená, černohnědá, příjemně vonící hmota rostlinného i živočišného původu (kompost, hrabanka). Je to nejúrodnější část půdy.

Panašované olistění oživuje klasickou „zelenolistou“ výsadbu.

Panašované olistění oživuje klasickou „zelenolistou“ výsadbu.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Hybrid - čili kříženec je jedinec vzniklý generativním (pohlavním) spojením geneticky odlišných rodičů.

CH:

Chloróza - ztráta zelené barvy listů. Nejčastěji vzniká z nedostatku dostupného železa v půdě. Lze ji pozorovat např. u kyselomilných (acidofilních) rostlin, které jsou nesprávně vysazené do vápnitých (zásaditých) půd.

I:

Insekticid - přípravek na hubení hmyzích škůdců.

K:

Konifery - jehličnany. Z latinského conus = šiška a fero = nést. Nahosemenné dřeviny, obvykle s jehlicovitými nebo šupinovitými listy.

Kultivar - z anglického cultivated variety. Totéž, co odrůda. Rostlina, která vznikla záměrným pěstováním (šlechtěním). Uvádí se zkratkou cv nebo se jméno kultivaru píše do jednoduchých horních úvozovek.

N:

„Na rýč“ - termín udávající hloubku rytí na délku čepele rýče, tedy 25 až 30 cm.

Nicí jsou např. půvabné květy sněženky (Galanthus nivalis).

Nicí jsou např. půvabné květy sněženky (Galanthus nivalis).

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Nicí - převislý, dolů visící (např. květy).

O:

Organické hnojivo - materiál vzniklý přirozeným rozkladem původně živých organismů. Nejlepším organickým hnojivem je hnůj.

P:

Pacibulka - útvar, který se tvoří na stonku, v paždí listů, květenství nebo na kořenech. Slouží k rozmnožování rostliny.

Panašování - pestrobarevné, pruhované nebo skvrnité listy, vyvolané ztrátou chlorofylu (zeleného barviva). Mnoho okrasných rostlin s příměsí bílé, smetanové, žluté nebo zlaté barvy je ceněno právě pro tuto vlastnost.

Při přepichování rostlinky opatrně uchopíme za lístky.

Při přepichování rostlinky opatrně uchopíme za lístky.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Petala - korunní lístky

Přepichování - tzv. pikýrování znamená přemísťování semenáčků do větších samostatných květináčů.

R:

Rašelina - organická hmota, kterou tvoří odumřelé, nedokonale rozložené rostliny z rašelinišť nebo slatin. Používá se pro pěstování rostlin a zkvalitnění půdních vlastností. V poslední době se ale hledají náhradní látky, aby se předcházelo devastaci přírodních rašeliništních stanovišť.

Remontantní - opakovaně kvetoucí (popř. plodící) rostliny v jednom vegetačním období.

Rhizom - jinak též oddenek je přeměněný stonek vytrvalých rostlin, který roste na povrchu nebo pod zemí a slouží k uchování zásobních látek.

Rytí či jáma vykopaná „na rýč“ budou hluboké 25 až 30 cm.

Rytí či jáma vykopaná „na rýč“ budou hluboké 25 až 30 cm.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Rigolování - orba (rytí) na hloubku tří rýčů, tedy do hloubky cca 75 až 90 cm.

Ř:

Řez „na babku“ - technika řezu používaná u některých dřevin za účelem vyvolání mladého obrostu a omezení velikosti. Koruna stromu se seřezává až téměř ke kmeni (vrba).

S:

Skarifikace - mechanické nebo chemické narušení tvrdých, obtížně klíčivých semen.

Stolon - totéž co výběžek či šlahoun.

Stratifikace - účelné působení tepla nebo chladu (závisí na dané rostlině) na nabobtnalá semena, které zajistí zdárné a rychlejší vyklíčení.

Š:

Šešule - suchý pukavý plod, několikanásobně delší než je jeho šířka, rozdělený blanitou přepážkou (např. měsíčnice roční Lunaria annua).

T:

Tepala - okvětní lístky.

Terminální - vrcholový, koncový.

U:

Úponek - speciální orgán, který vzniká přeměnou listů a výhonků. Je tenký a ovíjí se kolem opory.

Úponky pomáhají rostlině ve šplhu a zajišťují její stabilitu.

Úponky pomáhají rostlině ve šplhu a zajišťují její stabilitu.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

V:

Vegetační doba - období, kdy se mohou rostliny úspěšně vyvíjet, jelikož k tomu mají příznivé teplotní, vlhkostní a světelné podmínky. Vegetační období u nás začíná počátkem jara a končí druhou polovinou listopadu.

Z:

Zásaditá půda - neboli alkalická či vápnitá, je půda s hodnotou pH 7 a více. Nevhodná pro acidofilní (kyselomilné) rostliny.