Nejjednodušším zařízením na zachytávání dešťové vody je přenosná akumulační nádrž. Zpravidla se dává pod okap, většinou nad terén. Takto nasbíraná voda se využívá hlavně na zalévání zahrady, tedy od jara do podzimu. Pokud byste chtěli využívat dešťovou vodu celoročně, ideálním řešením jsou podzemní sběrné nádrže. Vyžadují sice trochu námahy při výkopových pracích, ale zásobníky nepřekážejí v zahradě. Nad terénem je prozradí jen poklop. Pro rodinné domy se nejvíce osvědčily plastové nádrže, které jsou těsné a pevné. Jestli máte dostatek místa ve sklepě, zásobníky se dají umístit i tam.

Kvalitní užitková voda

Déšť není čistý kondenzát vody, jeho kvalitu ovlivňuje hlavně míra znečištění vzduchu. Ze střechy a žlabů posbírá i různé částečky, které se tam nahromadily v suchém období. Pokud chcete vodu používat i na jiné účely než na zalévání zahrady, nevyhnete se malým úpravám, například filtraci nebo sedimentaci. Dešťová voda však vždy zůstane pouze vodou užitkovou. Ani po různých úpravách nebude odpovídat přísným podmínkám na kvalitu pitné vody.

  • Dešťová voda může pokrýt více než polovinu spotřeby vody celé domácnosti. Funguje i při výpadku dodávky pitné vody, chod domácnosti se tak nenaruší.

  • Využití dešťové vody se stává přirozenou součástí ekologické výstavby. V domě se kromě samostatného rozvodu pitné vody instaluje i rozvod užitkové vody, na který se připojí vybraná sanitární zařízení.

  • Na zachytávání a využívání dešťové vody nabízejí firmy kompaktní systémy. Soustava kromě nádrže obsahuje celou řadu příslušenství, jako je filtrační a čerpací technika nebo doplňkové napájení pitnou vodou. Ceny těchto kompletů začínají zhruba na částce kolem 100 000 Kč.

  • Ne každý podzemní zásobník má univerzální využití. Například není jedno, jestli se nádrž umístí do zeleného pruhu zahrady nebo pod pojezdnou plochu, protože ne každý model umožňuje přejezd osobním autem.

  • Na způsobu využití dešťové vody závisí i míra povolené koncentrace nečistot. Zatímco na splachování toalety je vhodná i mírně zbarvená voda s obsahem nerozpustných látek, na praní prádla je už nevyhovující. Při zavlažování způsobuje problém hlavně přítomnost těžkých kovů a pesticidů.

  • Dešťová voda se upravuje filtrací a sedimentací. Výběr způsobu úpravy vody závisí především na odvodněné ploše, požadované úrovni čištění a využití dešťové vody.

Zásobníky v suterénu

+ odpadají náročné výkopové práce, čímž se snižuje pracnost a finanční náročnost

+ při kontrole jsou snadno přístupné

– velikost zásobníku limituje prostor suterénu, kde zabírá místo

- při poruchách hrozí nebezpečí zaplavení domu

- je nutné zajistit, aby teplota nahromaděné vody nepřekročila 18 °C, nad níž hrozí kontaminace mikroorganismy

Podzemní zásobníky

+ neomezená velikost

+ nepřekážejí v zahradě

+ teplota vody zůstává nízká, čímž se snižuje nebezpečí znehodnocení mikroorganismy

- osazení pod terénem je spojené s výkopovými pracemi, proto jsou náklady na montáž vyšší a práce trvají déle

- kontrolují se pouze skrz poklop nádrže