S projektem měli odborníci i laici možnost seznámit se například během 14. ročníku Architektonického bienále v italských Benátkách v roce 2014, kde vzbudil zaslouženou pozornost.

Zakladatel studia, čínský architekt Ma Jen-sung, tehdy představil i základní myšlenku, z níž při návrhu nového komplexu budov vycházel. Je jí starý čínský koncept města Šan-šuej, tedy města hor a vody.

Nízké stavby tradičních tvarů symbolizují vesničku schoulenou v údolí mezi horami.

Takto vypadaly renderové snímky budoucí čtvrti v roce 2014.

FOTO: MAD Architects

Nová čtvrť o rozloze 560 tisíc čtverečních metrů se má stát malou vesnicí uvnitř města Nanking, jež je hlavním střediskem východočínské provincie Ťiang-su.

Hlavním cílem návrhu byla „obnova duchovní harmonie mezi lidským prvkem a přírodou prostřednictvím integrace kontemplativních prostorů tak, aby ač obklopeni přírodou, mohli si obyvatelé plně užívat výhod moderního života”, vysvětlují architekti.

Nově vznikající komplex má podobu vesničky svírané horskými masivy.

Nově vznikající komplex má podobu vesničky svírané horskými masivy.

FOTO: CreatAR

V centru nově budovaného komplexu je směs nízkých objektů propojených lávkami, naopak točité stoupající koridory a visuté cesty se povinou napříč komerčními budovami.

Společně se zahradami a místy ke společným setkáním tak vznikne duchovní a poetické útočiště uprostřed rušného města. Jeho „ochranou” pak budou výškové stavby po okraji nové čtvrti, které vstup do ní budou strážit jako pověstní horští obři.

Bílé skleněné linie na povrchu výškových budov mají připomínat proudy a stružky vody stékající po skále.

Bílé skleněné linie na povrchu výškových budov mají připomínat proudy a stružky vody stékající po skále.

FOTO: CreatAR

Právě tvar výškových staveb dává nově budovanému komplexu jeho nezaměnitelný vzhled. Připomínají totiž hory, které byly dlouhou dobu vystaveny působení vody a větru, které je ohladily a vyčarovaly jim zajímavý oblý vzhled.

Už v tuto chvíli lze vidět první části fasád nových staveb. Jsou to linie vytvořené z bílého skla, jež mají na hotových stavbách připomínat proudy a prameny vody stékající po nich. Právě tak totiž vypadají hory a pohoří v okolí samotného Nankingu.

Započala poslední, třetí fáze výstavby. Celý komplex má být dokončen v roce 2020.

Započala poslední, třetí fáze výstavby. Celý komplex má být dokončen v roce 2020.

FOTO: CreatAR

V nové čtvrti je pak na různých úrovních doplní skutečná jezírka a potůčky, nad nimiž se jednoho dne budou klenout i koruny vzrostlých stromů.

Chodníky a ulice budované čtvrti zatím zejí prázdnotou. Nebude to ale dlouho trvat a brzy je zaplní početné davy návštěvníků a místních obyvatel.

Chodníky a ulice budované čtvrti zatím zejí prázdnotou. Nebude to ale dlouho trvat a brzy je zaplní početné davy návštěvníků a místních obyvatel.

FOTO: CreatAR

Celý komplex má být hotový v roce 2020.

Výškové stavby jsou rozmístěny při okraji čtvrti. Mají připomínat horské masivy.

Výškové stavby jsou rozmístěny při okraji čtvrti. Mají připomínat horské masivy.

FOTO: CreatAR