Pravidelným organizátorem soutěže je Nadace dřevo pro život, která podporuje dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Cílem soutěže je motivovat studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby (nejen) ve svých školních pracích používali dřevo.

Záštitu nad kláním mladých adeptů architektury převzala ministerstva průmyslu a obchodu a také školství, mládeže a tělovýchovy a mnoho fakult vysokých škol z Česka i ze Slovenska, které se zabývají architekturou, stavebnictvím a lesnictvím.

V letošním ročníku se soutěžilo ve dvou kategoriích, a to Dřevěné stavby - malé a Dřevěné stavby - velké. Šestičlenná odborná porota v čele s Jiřím Kolibou, vrchním ministerským radou Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO, vybrala v každé kategorii jednoho vítěze, druhý vítěz vzešel z hlasování veřejnosti. Svá ocenění pak dvěma dílům udělili také dva ze sponzorů soutěže.

Výsledky soutěže Stavby s vůní dřeva
Kategorie: Dřevěná stavba - malá
Cena odborné poroty: Tree office

Autoři: Adam Tomaschek, Patricie Štefíková a Marcel Mottl, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

Tree office

Tree office

Cena veřejnosti: Rozhledna na Židenickém kopci

Autoři: Denisa Boháčová, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Rozhledna na Židenickém kopci

Rozhledna na Židenickém kopci

Kategorie: Dřevěná stavba - velká
Cena odborné poroty: Kontemplativní centrum

Autor: Jakub Kender, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze

Kontemplatívní centrum

Kontemplativní centrum

Cena veřejnosti: Mateřská škola

Autoři: Kristína Valachovičová, Stavební fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Mateřská škola

Mateřská škola

„Máme radost, že se soutěže už třetím rokem účastní přes 60 studentů, kteří přihlašují stále zajímavější a propracovanější návrhy. Věřím, že i díky těmto mladým talentům se u nás bude zájem o dřevostavby i nadále zvyšovat,“ okomentovala účast v soutěži její vedoucí Ing. Lenka Trandová.

„Studenti, kteří se k nám hlásí, jsou cílevědomí a mají spoustu nápadů. Firmy z oboru proto naši soutěž bedlivě sledují a hledají si u nás své budoucí zaměstnance,“ doplnil ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák.

Dílo s názvem Pukinkulma Kateřiny Vlkové z Fakulty architektury při Vysokém učení technickém v Brně získalo ocenění společnosti Kronospan za použití OSB desek.

Dílo s názvem Pukinkulma Kateřiny Vlkové z Fakulty architektury při Vysokém učení technickém v Brně získalo ocenění společnosti Kronospan za použití OSB desek.

Návrh Nemocnice s dřevěnou nadzemní konstrukcí Matúše Neuscha ze Stavební fakulty při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě obdržel ocenění společnosti Stora Enso za použití materiálu CLT.

Návrh Nemocnice s dřevěnou nadzemní konstrukcí Matúše Neuscha ze Stavební fakulty při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě obdržel ocenění společnosti Stora Enso za použití materiálu CLT.