Soutěž Stavba roku 2018 se začíná pomalu rozbíhat a čeká na první přihlášená díla, jimiž mohou být stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, případně další specifická stavební díla. Podmínkou pro zapsání do soutěže je, aby byla postavena na území České republiky. Pro stavby budované v zahraničí je určena speciální kategorie - v ní je třeba, aby byl investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby registrován v ČR.

Podmínkou pro přihlašovaná díla rovněž je, že musí být dokončena, uvedena do provozu, předána do předběžného užívání nebo zkolaudována nejpozději do konce května roku 2018.

Organizátoři plánují také vypsání Zvláštních cen spojených s výzvami pro různé parametry stavby, které ohodnotí nejen odborná porota, ale i Sbor expertů.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Záštitu nad soutěží pak převzali prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, rektor ČVUT v Praze, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury.

Přihlášku do soutěže lze najít na jejích webových stránkách zde.