Žulové pohoří, v němž nová vesnice vyrostla, patří k nejkrásnějším koutům Číny a není divu, že se sem pravidelně sjíždějí každoročně tisíce turistů pokochat se jeho krásou. Právě nadmíra návštěvníků byla důvodem vybudování nového komplexu budov.

Čínští architekti se snažili maximálně přiblížit vzhled výškových budov okolní přírodě.

Čínští architekti se snažili maximálně přiblížit vzhled výškových budov okolní přírodě.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Místo je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a tak bylo zřejmé, že pokud má v horách vyrůst celá nová vesnice, měl by ji navrhnout někdo, kdo má hluboký cit pro přírodní krásy a velikou úctu ke krajině.

Logickou volbou byl proto právě tým Ma Jen-sunga ze zmíněného studia, který se už po mnoho let věnuje návrhům ve stylu starodávného čínského umění Šan-šuej. Architekti se v panensky zeleném horském prostředí pokusili vytvořit tzv. město hor a řek.

Výsledkem jejich snahy je opravdu spíše útvar než v pravém slova smyslu vesnice, jež více než cokoli jiného připomíná vodorovně uložené a po miliónech let obnažené sedimentované vrstvy.

Domy vypadají, jako by z pohoří doslova vyrůstaly a byly jeho součástí.

Domy vypadají, jako by z pohoří doslova vyrůstaly a byly jeho součástí.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Vesnice vyrostla na jižním břehu jezera.

Vesnice vyrostla na jižním břehu jezera.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Vodorovné linie každého z domů připomínají obnažené masivy tvořené ze sedimentů.

Vodorovné linie každého z domů připomínají obnažené masivy tvořené ze sedimentů.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Projekt nové vesnice je ve skutečnosti součástí mnohem širšího urbanistického plánu zahrnujícího okolí jezera Tchaj-pching-chu. Vesnici, jejíž vybudování bylo první fází celého projektu, je možné objevit na jeho jižním břehu.

Každá z deseti budov nově vzniklé zástavby má svůj vlastní, unikátní tvar a také je každá jinak vysoká. Území, na němž vesnice vyrostla, je velké 19 hektarů, budovy pak na něm zabírají dohromady zhruba sedm hektarů. Celkově uvažované území proměny okolí jezera je velké přibližně 1,2 kilometru čtverečního, zastavěná má být zhruba polovina této plochy.

Domy z některých úhlů připomínají hromádky na sebe naskládaných plochých oblázků.

Domy z některých úhlů připomínají hromádky na sebe naskládaných plochých oblázků.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Každá ze staveb svým obyvatelům nabídne velkorysé množství teras.

Každá ze staveb svým obyvatelům nabídne velkorysé množství teras.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Fasády domu jsou bohatě prosklené, takže obyvatelé budou mít nádherný výhled do celého okolí.

Fasády domu jsou bohatě prosklené, takže obyvatelé budou mít nádherný výhled do celého okolí.

FOTO: Laurian Ghinitoiu

Domy připomínající z některých úhlů hromádku na sebe naskládaných velice plochých oblázků, které jako by tvaroval pouze vítr a voda, jsou navrženy převážně jako rezidenční a víceúčelové. Jejich obyvatelé se budou moci těšit z nádherných výhledů do okolní krajiny nejenom díky bohatě proskleným fasádám, ale především díky četným terasám, jejichž tvar byl inspirován nedalekými čajovými políčky.

Celý projekt je zajímavý mj. tím, že stejně, jako v přírodě, ani ve vesnici nehrají pravé úhly prim.

Celý projekt je zajímavý mj. tím, že stejně jako v přírodě ani ve vesnici nehrají pravé úhly prim.

FOTO: Fernando Guerra

Pohled z výšky na osm z desítky postavených budov

Pohled z výšky na osm z desítky postavených budov.

FOTO: Shu He

Jak vysvětluje Ma Jen-sung z architektonického studia, velké množství venkovních prostorů má v obyvatelích podpořit dojem, že nejsou jen prostými pozorovateli okolních přírodních krás, ale že jsou do nich ponořeni, že se přímo účastní onoho dialogu mezi horami, jezerem a oblohou.

Plán celé vesnice

Plán celé vesnice

FOTO: MAD Architects (2x)

Budoucí podoba celého území. Bílé budovy jsou rezidenční, oranžová je hotel a modré obchody.

Budoucí podoba celého území. Bílé budovy jsou rezidenční, oranžový je hotel a modré jsou obchody.