Soutěž o Stavbu roku Středočeského kraje 2017 představuje kvalitní architektonicky i stavebně zpracované objekty na území kraje a také reprezentuje průřez investičně, sociálně i společensky významných regionálních staveb.

Do čtvrtého ročníku bylo přihlášeno 13 dokončených staveb, z nichž porota vybrala celkem tři nominovaná díla. Z nich pak vzešel vítězný projekt. Organizátorem soutěže, stejně jako v celonárodní soutěži, je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i jejím odborným garantem.

Záštitu nad soutěží má hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.

„Pokládám za velmi důležité vyzdvihnout, že předmětem této soutěže není pouze přehlídka samotné architektury, jako např. u jiných soutěží, ale nedílnou součástí hodnocení staveb je i posuzování jejich náplně a společenského přínosu. V tom spatřuji tuto soutěž ojedinělou a významnou. Za porotu mohu konstatovat, že všechny přihlášené stavby, ať již s oceněním či bez, jsou významným příspěvkem k rozvoji Středočeského kraje," zhodnotila letošní ročník soutěže o nejlepší stavbu Středočeského kraje předsedkyně poroty architektka Markéta Svobodová.

Se všemi přihlášenými stavbami se zájemci mohou seznámit na stránkách soutěže.

Oceněná díla
Stavba roku Středočeského kraje 2017:

Panorama Golf Resort v Kácově 

Autor: Libor Jirásek, Martin Rajniš, Mojmír Ranný, Michael Terech

Panorama Golf Resort v Kácově

Panorama Golf Resort v Kácově

Cena hejtmanky Středočeského kraje 2017 + Cena veřejnosti:

Gymnázium Jana Palacha v Mělníku - výstavba tělocvičny 

Autor: Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Michal Grošup

Gymnázium Jana Palacha v Mělníku - tělocvična

Gymnázium Jana Palacha v Mělníku - tělocvična

Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu:

Horní zámek a kaple sv. Anny v Panenských Břežanech 

Autor: Peter Kováčik, Jiří Kryl

Horní zámek a kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

Horní zámek a kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

Cena za nejlepší energetické řešení stavby:

Casa Serena – novostavba wellness na zámku Roztěž

Autor: Atip a. s.

Casa Serena – novostavba wellness na zámku Roztěž

Casa Serena – novostavba wellness na zámku Roztěž

Cena za nejlepší investiční záměr:

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

Autor: Labor13 s. r. o.

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu:

Městský krytý bazén v Mladé Boleslavi

Autor: Atelier 11 Hradec Králové s. r. o.

Městský krytý bazén v Mladé Boleslavi

Městský krytý bazén v Mladé Boleslavi

Zvláštní cena poroty pro stavbu, kterou financuje obec:

Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

Autor: Ing. arch. Marek Prchal

Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

Zvláštní cena poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje:

Základní a mateřská škola Juventa v Milovicích

Autor: Ing. arch. Petr Horák

Základní a mateřská škola Juventa v Milovicích

Základní a mateřská škola Juventa v Milovicích