Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

O prestižní tituly se letos ucházelo celkem 52 přihlášených staveb z České republiky, pět děl vybudovaných v zahraničí za účasti českých firem, dva urbanistické projekty a dalších 13 staveb přihlášených do zcela samostatné kategorie Stavba roku Středočeského kraje, jejíž výsledky budou vyhlášeny 12. října v Horním zámku a kapli sv. Anny v Panenských Břežanech.

„Pětadvacet let prestižní celorepublikové přehlídky Stavba roku zdokumentovalo různé historické etapy stavebnictví v naší zemi,“ okomentoval dosavadní historii soutěže Jan Fibiger, prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku.

„Soutěž ukazuje i novou dynamiku změn a trendy do budoucna. Digitalizace stavebnictví, která se pojmenovává jako 4. průmyslová revoluce, dramaticky mění řadu vztahů a zvyklostí ve společnosti. Výstavba s pomocí BIM (Building Information Modeling) se nedotýká jen projektantů a velkých stavebních firem, ale všech profesionálů ve stavebnictví až po dělníky na stavbách,“ řekl dále Fibiger.

Přehlídka Stavba roku měla s výjimkou jediného ročníku stále stejnou předsedkyni odborné poroty, českou architektku a teoretičku architektury Radomíru Sedlákovou.

„Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskuzí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru. Stavby, které získávají titul, si o to tak nějak řeknou samy - svou jasností, osobitostí, suverenitou. Pokud se zdá, že je to málo o stavění, musíme konstatovat, že je to přesně o stavění. Na takových stavbách je jasně patrné, že ona triáda, tedy autor, dodavatel a investor, pracovala v souladu s vědomím smysluplnosti toho, co dělají a čeho chtějí dosáhnout. Za 25 let se v soutěži objevilo mnoho pozoruhodných staveb, které posunuly vývoj českého stavitelství, stejně jako vývoj české architektury pořádně kupředu. Stavby, které byly v soutěži velkým překvapením, protože se o nich do té doby nikde nepsalo. Byla radost hodnotit skvělou stavařskou práci na vynikajícím architektonickém konceptu vytvořeném pro vskutku osvíceného stavebníka,“ zhodnotila uplynulé čtvrt století soutěže architektka.

Výsledky soutěže
Titul Stavba roku 2017

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice 

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Projektant: Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Titul byl udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích 

Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Projektant: New Visit s. r. o.

Titul byl udělen za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

Radnice a knihovna Kardašova Řečice 

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Projektant: Atelier Žiška s. r. o.

Titul byl udělen za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím. [celá zpráva]

Kotelna Park Radlice v Praze 

Kotelna Park Radlice v Praze

Kotelna Park Radlice v Praze

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Projektant: AED project a. s.

Titul byl udělen za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové 

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Projektant: 3Q Project a. s.

Titul byl udělen za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Cena veřejnosti

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Projektant: Atelier Žiška s. r. o.

Titul Zahraniční stavba roku 2017

Vodní dílo Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

Vodní dílo Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

Vodní dílo Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Titul byl udělen za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

Warsaw Spire, Varšava, Polská republika 

Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group

Titul byl udělen za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

 Titul Urbanistický projekt roku 2017

Územní plán Plzně

Územní plán Plzně

Územní plán Plzně

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2017

Zpracovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Titul byl udělen za kompletní zpracování územního plánu čtvrtého největšího města České republiky včetně jeho schválení a uvedení do užívání za období čtyř let. Oceněn je inovativní přístup řešení „lokalit“ s respektem všech stávajících hodnot území i známých koncepčních záměrů do území kladených.

Vyzdvihujeme péči o obraz města, jeho charakter i kompozici, která je doložena ve výkresu urbanistické koncepce. Územní plán má předpoklad stát se vhodným a využitelným nástrojem řízení územního rozvoje i regulace dílčích projektů s perspektivou návrhového období na příštích 15 let. Věříme, že budoucí změny nebudou narušovat stanovenou koncepci, která zakládá předpoklad pro dobře čitelné a uspořádané město.

 Více o přihlášených stavbách se lze dočíst na webu soutěže Stavba roku 2017.