Název projektu zní Alléon + Seaport project a jeho autory jsou architekti z pařížského studia Beckmann N’Thépé.

V přístavní čtvrti francouzského Bordeaux vyrostly bloky bytových domů navržené v industriálním stylu.

V přístavní čtvrti francouzského Bordeaux vyrostly bloky bytových domů navržené v industriálním stylu.

FOTO: Olivier Amsellem

Vznikající zástavba svým nezvyklým vzhledem jasně odkazuje k prostředí přístavu se všemi jeho jeřáby a další technikou.

Vznikající zástavba svým nezvyklým vzhledem jasně odkazuje k prostředí přístavu se všemi jeho jeřáby a další technikou.

FOTO: Olivier Amsellem

„Chceme, aby se oblast Doků v Bordeaux stala nejžádanější čtvrtí města pro ty, kteří hledají místo k bydlení v městském prostředí a zároveň s magickou krajinou v okolí, které je v ekologicky šetrném prostředí a pouhý kousek pěšky od centra,” říká o projektu Alain Juppé, starosta Bordeaux.

Přístavní charakter staveb mají podtrhnout fasády z vlnitého plechu.

Přístavní charakter staveb mají podtrhnout fasády z vlnitého plechu.

FOTO: Olivier Amsellem

FOTO: Olivier Amsellem

Rezidenční zástavba na břehu řeky Garony zaujme především svou členitostí.

Rezidenční zástavba na břehu řeky Garony zaujme především svou členitostí.

FOTO: Olivier Amsellem

Právě přístavní část města, která se rozkládá na obou stranách řeky Garony, prochází v posledních letech mohutným stavebním rozvojem.

V srdci oblasti vzniká ostrůvek tvořený bytovými domy a přilehlými zahradami. Komplex dostal název Tam Tam, ulicí je „překrojen” na dvě nestejně velké části, které obklopuje veřejně přístupná zeleň. Také vytvořené terasy nabízejí plochu k osázení rostlinami a plodinami, které si obyvatelé domů sami zvolí.

Zatímco přízemí některýchd domů je zamýšleno pro společenský život obyvatel a eventuální obchůdky a kavárny, vyšší podlaží jsou vyhrazena pro byty.

Zatímco přízemí některých domů je zamýšleno pro společenský život obyvatel a eventuální obchůdky a kavárny, vyšší podlaží jsou vyhrazena pro byty.

FOTO: Olivier Amsellem

Spodní část balkónů jsou jedním z mála míst, kde architekti ponechali přiznaný beton.

Spodní části balkónů jsou jedním z mála míst, kde architekti ponechali přiznaný beton.

FOTO: Olivier Amsellem

Výjimečnost a historie dané části města předurčily vzhled nové zástavby. Bylo zřejmé, že jistý industriální nádech bude třeba zachovat a že by výsledek mohl být zajímavý.

Na terasách jsou připravené záhony k osázení květinami a plodinami podle gusta obyvatel.

Na terasách jsou připravené záhony k osázení květinami a plodinami podle gusta obyvatel.

FOTO: Olivier Amsellem

Aby nechali vyniknout přítomnou vodu a vyhnuli se vytvoření přílišné stavební masy, rezignovali autoři projektu na možnost návrhu pouze výškových budov. Silueta nově vznikajícího podlouhlého útvaru má tak převážně horizontální charakter, pouze jedna z budov z něj vystupuje výrazněji, aby vše oživila. I tento rys odkazuje k prostředí doků. Vystupující obrys nejvyšší stavby připomíná jeřáby, které slouží v přístavech k manipulaci s náklady a které tak tvoří neodmyslitelnou součást horizontu každého z nich.

Za povšimnutí stojí i hezký nápad s „povysunutím” balkónu v horní části nejvyššího domu mimo jeho obrys, takže evokuje myšlenku ramene jeřábu.

Hezkým nápadem je povysunutí balkónu mimo siluetu nejvyšší budovy, jež nabízí přímý odkaz k přístavním jeřábům.

Hezkým nápadem je povysunutí balkónu mimo siluetu nejvyšší budovy, jež nabízí přímý odkaz k přístavním jeřábům.

FOTO: Olivier Amsellem

Náhodně rozmístěné barevné stínící prvky evokují pestrobarevné praporky na lodích kotvících v přístavech.

Náhodně rozmístěné barevné stínicí prvky evokují pestrobarevné praporky na lodích kotvících v přístavech.

FOTO: Olivier Amsellem

Také volbou materiálu použitého na fasádách jednotlivých domů se architekti drželi hlavního vjemu, který má každý návštěvník velkého obchodního přístavu – záplavy kovu. Právě ten proto použili doslova všude. Je to zejména vlnitý plech, který využili na fasádách, ale také všechny další prvky, jako jsou střešní krytiny, schodiště, balkóny, můstky apod. To vše je z rozličných kovů, ať je to již ocel, galvanizovaná ocel atd.

Osvěžením jsou pak porůznu roztroušené stínicí prvky v živých barvách, které připomínají pestrobarevné vlaječky na lodích.

Půdorysy nové zástavby (nejdůležitější podlaží):

Půdorys přízemí

Přízemí

FOTO: Beckmann N’Thépé (6x)

Půdorys prvního patra

První patro

Půdorys čtvrtého patra

Čtvrté patro

Půdorys šestého patra

Šesté patro

Půdorys osmého patra

Osmé patro

Plán zástavby - střechy

Plán zástavby + střechy