Dům, který stojí na konci řady a je tedy rohový, získal v šedesátých letech minulého století přístavbu. Ta je patrová, na rozdíl od domu, který je dvoupatrový.

Jak poznamenávají architekti, přístavba nebyla navržena nejšťastnějším způsobem a hodnotu domu dle jejich názoru dvakrát nepozvedla. Interiér obou celků byl propojen a původní obytný charakter stavby se změnil na kancelářský.

Později přistavěná část v nové podobě dává jasně najevo, že je plně samostatným prvkem.

Později přistavěná část v nové podobě dává jasně najevo, že je plně samostatným prvkem.

FOTO: Martin Gardner

Prostá změna zpět k původnímu účelu nebyla již proveditelná, proto se architekti museli vydat cestou, která byla radikálnější. Celý vnitřek komplexu upravený pro kancelářské účely zlikvidovali a ponechali stát pouze obvodové zdivo. Do něj pak opatrně vložili trojici nových domů, které ve skutečnosti svými rozměry ctí někdejší uspořádání stavby.

Přízemí nejvyššího domu.

Přízemí nejvyššího domu

FOTO: Martin Gardner

V domech vzniklých v původním budově jsou společenské místnosti s kuchyněmi v přízemí.

V domech vzniklých v původní budově jsou společenské místnosti s kuchyněmi v přízemí.

FOTO: Martin Gardner

Interiér nových domů ve starší části (na celkových snímcích vpravo) je obdobný. V přízemí je společenský prostor, v němž je složena kuchyňská, jídelní a obývací zóna.

V patře je ložnice s šatnou a koupelnou. Ve dvoupatrovém domě je pěkná velká ložnice také v nejvyšším poschodí, které celé zabírá, opět společně s koupelnou a šatnou.

Koupelna navazuje na ložnici v nejvyšším podlaží domu.

Koupelna navazuje na ložnici v nejvyšším podlaží domu.

FOTO: Martin Gardner

Opačné uspořádání má dům vložený do pozdější přístavby. Tam je dvojice pokojů naopak v přízemí, zatímco velkorysý společenský prostor s kuchyňským koutem a jídelní zónou jsou v horním podlaží.

Společenský prostor prostředního z domů.

Společenský prostor prostředního z domů

FOTO: Martin Gardner

Jak upozorňují architekti, všechny zdi, které představují předěly mezi nově vytvořenými domy i ty, které sousedí s vedlejší stavbou, byly zvukově odizolovány, aby budoucí nájemníci měli dostatečné soukromí a vzájemně se nerušili.

Koupelny jsou zařízeny prostě, ale účelně.

Koupelny jsou zařízeny prostě, ale účelně.

FOTO: Martin Gardner

Velikým oříškem byla otázka, co přesně udělat s pozdější přístavbou. Její původní podoba nebyla uspokojující, dům vizuálně nefungoval tak, jak měl.

Imitovat vzhled starší části bez velkých zásahů ovšem nebylo možné, a tak architekti přistoupili k druhé cestě, která se nabízela. Návrhem nové podoby fasády přiznali naplno její novější původ a cíleně tuto část domu od zbytku odlišili.

Rozvržení jednotlivých prostorů je ve třetím domě, který vznikl v místě přístavby odlišný. V přízemí jsou pokoje, v patře je propojenýá obývací pokoj s jídelnou a kuchyní.

Rozvržení jednotlivých prostorů je ve třetím domě, který vznikl v místě přístavby, odlišný. V přízemí jsou pokoje, v patře je propojen obývací pokoj s jídelnou a kuchyní.

FOTO: Martin Gardner

Původní prvky konstrukce domů zůstaly nejenom zachovány, ale v interiéru jsou dobře viditelné.

Původní prvky konstrukce domů zůstaly nejenom zachovány, ale v interiéru jsou i dobře viditelné.

FOTO: Martin Gardner

Cihlovou fasádu architekti nabílili a na úrovni horního podlaží stěnu obložili rošty z dřevěných latí (kvůli nárokům na rozměrovou stálost použili druh Accoya, což je zjednodušeně řečeno acetylované dřevo, nejčastěji borovicové), které zpočátku budou vizuálně poněkud výraznější, postupně působením povětrnostních vlivů zešednou.

Původní podoba domu před rekonstrukcí

Původní podoba domu před rekonstrukcí

FOTO: Martin Gardner

Dispozice domů - přízemí (nahoře) a horní podlaží (dole)

Dispozice domů - přízemí (nahoře) a horní podlaží (dole)

FOTO: OB Architecture