Město pověřilo tým architektů a dalších odborníků úkolem vytvořit studii budoucího řešení obchvatu A10 a oblasti zvané Lelylaan. Ta počítá se zavedením zvláštní městské dopravy, propojením obou částí města a s novou zástavbou vycházející vstříc potřebám běžných obyvatel.

Tým autorů studie tvořili architekti (UNStudio), dopravní konzultanti (Goudappel Coffeng), specialisté na sběr a zpracování dat (GeoPhy) a také odborníci na automatizované dopravní systémy (2getthere).

Studie, kterou tým vytvořil, se zabývá možností, jak dálnici začlenit do města, aby vznikly nové způsoby stylu života v dotčené oblasti a zároveň se zlepšila možnost pohybu pro budoucí obyvatele lokality.

Výsledkem studie je řešení, které se snaží sladit nesourodý charakter dopravní tepny a okolního města prostřednictvím nových programů a občanské vybavenosti a zlepšením dostupnosti tak, aby se okolí dálnice stalo žádanou částí města s pozitivním nábojem.

Umístění nového Hubu, který umožní propojit i nedaleké vlakové nádraží lelylaan s centrem města.

Umístění nového hubu, který umožní propojit i nedaleké vlakové nádraží Lelylaan s centrem města.

FOTO: 2getthere (2x)

Lepší dopravní obslužnost by měl zajistit nový dopravní hub, vytvořený na křižovatce komunikace A10 a Cornelis Lelylaan, jehož hlavním cílem bude vytvořit nový uzel, který propojí nedaleké vlakové nádraží Lelylaan s centrem města.

Větší žádanost lokality má podpořit nově navržená a vytvořená zástavba, která překlene dálnici a sjednotí tak obě její strany.

Co se skrývá za nenápadným slovem hub

Holanďané myslí skutečně do budoucna, proto slovem „hub“ rozhodně nemíní běžné autobusové nádraží, ale mj. i stanici tzv. CitiPods, laicky řečeno elektrických miniautobusů, které se budou po městě pohybovat bez řidiče.

Určeny by měly být především k přepravě lidí, kteří přijedou k A10 vlastním autem a budou chtít pokračovat dále do centra města. Stejně tak vypomohou s tranzitem cestujících, kteří dorazili vlakem na Lelylaan a chtějí dále do centra města nebo do jeho dalších okrsků.

Studie počítá se zavedením nového typu hromadné dopravy - malých minibusů bez řidiče.

Studie počítá se zavedením nového typu hromadné dopravy – malých minibusů bez řidiče.

Hub by zároveň sloužil jako dobíjecí stanice pro elektromobily. A zároveň by se v něm skladovaly akumulátory. Ty by byly připraveny především pro období špičky, aby byla zajištěna plynulost dopravy a zároveň podpořena její ekologická čistota.

Vlastní hub má ve studii podobu dvojice několikapatrových budov elegantního oblého tvaru, které slouží zároveň i jako záchytná parkoviště.

Hudba budoucnosti hraná už dnes

Jak vysvětlují autoři studie, jsme ve věku, kdy se začíná čím dál více prosazovat „doprava na vyžádání“, a proto lze očekávat, že v blízké budoucnosti se budou v městském prostředí kombinovat různé typy hromadné a individuální dopravy, jejíž intenzita navíc bude různorodá v závislosti na špičce atd.

Nově předpokládané komunikace by měly preferovat chodce a jejich potřeby.

Nově předpokládané komunikace by měly preferovat chodce a jejich potřeby.

Ve studii se rovněž předpokládá snížení rychlosti na komunikaci A10 a zároveň položení nového, inovativního povrchu, vytvoření flexibilních pruhů a provoz moderních vozidel, která nebudou znečišťovat ovzduší.

Tím by se mělo stát prostředí v okolí dálnice přijatelným, na různých místech může vzniknout zástavba nabízející okolo 8400 nových bytových jednotek.

K propojení zón umístěných uvnitř a vně „kruhu“ mají pak sloužit četné nadúrovňové a podúrovňové spojnice, přičemž celý plán předpokládá vytvoření ulice, kde jsou upřednostněni pěší. V souvislosti s tím autoři studie doplňují, že důležitou součástí všech plánů je mohutné zmnožení veřejných volných prostranství a relaxačních zón, které budou opět zvyšovat zajímavost dané lokality pro běžného městského obyvatele.