Jedním ze zajímavých rysů domu s celkovou plochou podlah 355 m² je trojpodlažní věž umístěná na straně. Ta v sobě skrývá výtahovou šachtu, kterou obchází schodiště.

Na straně vzdálené od svahu pak architekti umístili na dvě spodní podlaží po jedné místnosti. Ty slouží jako ložnice pro hosty.

FOTO: Paul Body

Část střechy zabírají solární panely, které vytvoří tolik energie, že se rodina nemusí vůbec starat o účety za elektřinu.

Část střechy zabírají solární panely, které vytvoří tolik energie, že se rodina nemusí vůbec starat o účet za elektřinu.

FOTO: Paul Body

Obytná část domu, již využívá celá rodina, je umístěna pouze do nejvyššího podlaží. Funkčně se tedy dům příliš neliší od běžného bungalovu.

Posezení na střeše domu je přirozeným pokračováním dvora před jeho hlavním obytným podlažím. Přístupné je po schodišti v exteriéru.

Posezení na střeše domu je přirozeným pokračováním dvora před jeho hlavním obytným podlažím. Přístupné je po schodišti v exteriéru.

FOTO: Paul Body

Na obytnou zónu v interiéru plynule v exteriéru navazuje dvorek.

Na obytnou zónu v interiéru plynule v exteriéru navazuje dvorek.

FOTO: Paul Body

Na hlavním podlaží se v části s výtahem ještě jednou opakuje pokoj pro hosty a poté návštěvník již přichází do společenské části domácnosti. Ta je koncipována jako otevřený prostor, který sestává tradičně z kuchyňské zóny, jídelní a obývací.

Polovinu délky obytného patra zabírá společenská zóna.

Polovinu délky obytného patra zabírá společenská zóna.

FOTO: Paul Body

Rozměrný kuchyňský ostrůvek s mramorovou pracovní deskou je přirozeným přechodem mezi kuchyňskou a jídelní zónou.

Rozměrný kuchyňský ostrůvek s mramorovou pracovní deskou je přirozeným přechodem mezi kuchyňskou a jídelní zónou.

FOTO: Paul Body

Tato část zabírá téměř geometrickou polovinu podlaží, zatímco druhá je vyhrazena pro odpočinek a soukromí rodiny.

Kromě dvou pokojů pro děti lze v klidové půli domu nalézt ložnici rodičů a – trochu překvapivě – i malou místnůstku vyhrazenou jako prádelnu.

FOTO: Paul Body

V obývacím pokoji moderního domu nechybí ani velká televize, ani krb.

V obývacím pokoji moderního domu nechybí velká televize ani krb.

FOTO: Paul Body

Předsálí ložnic, z nichž každá má svou vlastní koupelnu s toaletou, funguje jako tzv. rodinný pokoj, tedy společenská místnost vyhrazená pro klidnou a tichou zábavu (například četbu). Jeho celá jedna strana je tvořena okny od země až ke stropu, takže místnost zalévá spousta denního světla.

Hlavní ložnice je od zbytku domácnosti oddělena velkými otočnými dveřmi na středovém pivotu.

Hlavní ložnice je od zbytku domácnosti oddělena velkými otočnými dveřmi na středovém pivotu.

FOTO: Paul Body

FOTO: Paul Body

Interiér domu nese všechny známky detailního architektonického propracování. Dveře pokojů jsou posuvné, nebo v případě hlavní ložnice dokonce otočné na středovém pivotu, toalety se osvětlují pouhou aktivací pohybového čidla, takže počítají s eventuálními nočními návštěvníky atd.

Koupelna hlavní ložnice (stejně, jako ostatní koupelny v domě) postrádá vanu. Místno ní nabízí dlouhou sprchovou zónu se sprchou zvláš´t pro ženu a pro muže.

Koupelna hlavní ložnice (stejně jako ostatní koupelny v domě) postrádá vanu. Místo ní nabízí dlouhou sprchovou zónu se sprchou zvlášť pro ženu a pro muže.

FOTO: Paul Body

Zajímavou vlastností koupelen v celém domě je absence van. Všude architekti umístili pouze prostorné sprchy. Obzvláště patrný je tento rys v koupelně hlavní ložnice, kde je sprchová zóna dlouhá tři metry s vlastní sprchou pro muže a pro ženu.

Pokoje dětí jsou zařízeny sice ve stejném stylu jako zbytzek domova, ovšem s větší barevnou hravostí.

Pokoje dětí jsou zařízeny ve stejném stylu jako zbytek domova, ovšem s větší barevnou hravostí.

FOTO: Paul Body

V exteriéru na hlavní podlaží navazuje prostorný dvůr, jenž přirozeným způsobem po otevření všech posuvných prosklených dveří tvoří s obytnou zónou v interiéru jeden harmonický celek.

V exteriéru pak vede schodiště na střechu domu, jejíž značná část slouží jako venkovní terasa.

Pro celý interiér je charakteristická převažující bílá barva, která opticky zvětšuje všechny místnosti.

Pro celý interiér je charakteristická převažující bílá barva, která opticky zvětšuje všechny místnosti.

FOTO: Paul Body

Dům má betonovou konstrukci, která přímo volala po minimalistickém přístupu při návrhu celkového vzhledu. Architekti proto zcela záměrně vynechali jakékoli zkrášlující prvky a omezili se pouze na prostý tvar kvádru vyčnívajícího ze svahu.

Uspořádání hlavního podlaží

Uspořádání hlavního podlaží

FOTO: NDD

Architekti dům navrhli jako energeticky šetrný. Proto část střechy zabírá na 25 solárních panelů schopných rodině dodat ročně energii v množství 11 200 kWh. Tím získá víc, než vůbec dokáže spotřebovat.

Jak si majitelé pochvalují, o tom, že existuje něco jako účet za elektřinu, díky tomu vůbec „nevědí”. I to je důvodem, proč stavba získala zlatý certifikát LEED, jímž jsou oceňovány právě energeticky úsporné budovy.