Vila stojí nedaleko vlakového nádraží. Je zasazena ve svažitém terénu při souběhu ulic Litoltovy a Nádražní. Jde o monumentálně působící stavbu, jejíž realizaci vedl známý třebíčský stavitel Jaroslav Herzán.

Pro svou rodinu si Kubeš nechal byt ve druhém podlaží, byt v prvním a podkrovním podlaží pronajímal. Slohový charakter Kubešovy vily vychází z pozdní fáze geometrické secese ovlivněné inspiracemi jiných stylů typických pro menší města.

Okna mají i dekorativní funkci.

Okna mají i dekorativní funkci.

FOTO: autorský tým Slavné vily Kraje Vysočina

Vila je z ulic dobře viditelná, což umocňuje její reprezentativně řešená jižní strana. Ta se do nároží ulic otevírá mohutným výstupkem. Hlavní vstup do vily s půlkruhovým záklenkem je umístěn v západní straně, provedené a dodnes v detailu zachované přesně podle původního návrhu.

Stavba má jednoduché secesní tvary.

Stavba má jednoduché secesní tvary.

FOTO: autorský tým Slavné vily Kraje Vysočina

Všechna okna mají dekorativní šambrány rámující okna, římsy a parapetní výplně. Zatímco severní polovinu hlavní strany vily zvýrazňuje výstupek završený vysokým zprohýbaným štítem, jižní části dominuje okenní arkýř druhého podlaží.

Okna jsou celkem bohatě dekorována.

Okna jsou celkem bohatě dekorována.

FOTO: autorský tým Slavné vily Kraje Vysočina

Na exteriéru vily se zachovalo mnoho cenných detailů, zatímco vnitřní dispozice dost utrpěla.

V neporušené podobě se dochovala jen vstupní chodba se secesní geometrickou výzdobou a schodištěm s dekorativním litinovým zábradlím. Oproti minulosti, kdy byly prostory vily využívány hlavně jako kanceláře, objekt opět slouží pro bydlení.