Dům je navržen jako energeticky pasivní stavba. Tomu tedy odpovídá jeho způsob zacházení s energiemi. Základem je snaha odclonit přílišné teplo v letních měsících a naopak zachytit co nejvíce sluneční energie v zimě.

Všechny strany domu jsou důkladně izolovány, zadní stěnu chrání navršený kopec zeminy zakrývající ji po celé šířce a výšce.

Architekti dům představili veřejnosti v městském prostředí.

Architekti dům představili veřejnosti v městském prostředí.

Mezi hlavní prvky, které pomáhají omezit negativní dopady na přírodu a omezit množství produkovaných skleníkových plynů, patří chladicí potrubí ventilačního systému, které vede z domu pod zem a výdechy směřují na povrch až po několika metrech.

Vzduch se stačí pod vrstvou země ochladit a obyvatelé domu tudíž nepotřebují v létě klimatizaci. Stejně je řešena ventilace chladničky a mrazáku.

Veškeré dřevěné prvky jsou vyrobeny pouze ze dřeva lokálních, tedy australských stromů.

Veškeré dřevěné prvky jsou vyrobeny pouze ze dřeva lokálních, tedy australských stromů.

Zatímco v zimě zůstane čelní strana maximálně otevřená kvůli co největšímu příjmu denního světla a tepla, v létě tyto stěny z dvojitého skla stíní posuvné zástěny sloužící jako zeleninová zahrádka.

Tím však produkce vlastních potravin v domě nekončí. Prostor před domem fungující jako malý dvorek ohraničují zvýšené záhony, kde se využije tzv. šedá odpadní voda z domácnosti.

O tom, co znamená, že stavba po sobě zanechává uhlíkovou stopu, čtěte zde.

Dalším prvkem podporujícím pozitivní vliv domu na okolí je zelená střecha. Ta nejenomže pomáhá izolovat interiér domku, ale zároveň přispívá k čistotě ovzduší.

Samozřejmostí je striktní použití tzv. zdravých materiálů bez obsahu škodlivých látek a vyrobených z obnovitelných zdrojů. Veškeré dřevo použité v domě pochází výhradně z australských lesů atd.

Obálka stavby je vzduchotěsná, což pomáhá zadržovat uvnitř teplo, také se tím omezuje množství hluku přicházejícího z okolí.

Důležitou roli hrají v domě rostliny.

Důležitou roli hrají v domě rostliny.

Posledním prvkem, který designéři v popisu svého domu zdůrazňují, je vedení všech dat v domě výhradně kabely, aby se snížilo množství elektromagnetického záření v něm.

Designéři vysvětlují, proč se rozhodli pro malý objem domu. Je to nejen kvůli snížení pořizovacích nákladů, ale především kvůli sražení provozních nákladů na minimum. Malým dům má malé nároky na spotřebu energií.

Na druhé straně, díky chytře navrženému zařízení interiéru se obyvatelé nemusejí cítit stísněně. Napomůže tomu i zcela prosklená čelní stěna nabízející ničím nerušený výhled ven.

Přední část domu slouží k relaxaci.

Přední část domu slouží k relaxaci.

Závěrečné počty

Když designéři spočítali předpokládané množství emisí uhlíku vzniklých v důsledku výroby a převozu materiálů i stavebních činností, do nichž započetli vybudování základů, výrobu podlah, stěn, střechy, vnitřních a vnějších povrchů atd., došli k celkové hodnotě -37 kg CO2 za rok na jednoho obyvatele domu.

Jinými slovy, dům po dobu své existence bude oxidy uhlíku ve svém okolí likvidovat, místo toho, aby je produkoval.

Nákres domu

Nákres domu

Uspořádání interiéru

Uspořádání interiéru