Současný ne příliš zajímavě vyhlížející most, jehož celková plocha činí 1330 m2, prodělá v blízké budoucnosti zásadní změnu. Architekti se podle přání zadavatele, jímž je katalánská metropole, soustředí na několik hlavních aspektů.

Cílem bylo jednak zušlechtit vzhled stavby, která by se měla v novém hávu stát jednou z bran do Barcelony. Důležitým požadavkem bylo zazelenění tohoto prostoru. Nejen proto, aby se stal vizuálním prodloužením nedalekého pohoří Collserola, ale především kvůli přirozenému komfortu jeho uživatelů.

Další zásadní změnou by totiž měl být způsob používání mostu. V současnosti jsou hlavními uživateli motoristé ve svých vozech a chodci jsou zde více méně trpěné popelky při okrajích. V nové podobě by se ale poměr sil měl obrátit.

Takto by měl vypadat renovovaný most a jeho bezprostřední okolí. Základním prvkem je jeho oživení spoustou zeleně.

Takto by měl vypadat renovovaný most a jeho bezprostřední okolí. Základním prvkem je oživení spoustou zeleně.

Hlavními uživateli se stanou právě pěší, zatímco motoristé budou na mostě spíše v roli návštěvníků. Lidé tam naleznou nejen dostatek prostoru pro samotný přechod na druhou stranu, ale především by se most měl stát novým místem ke schůzkám a k posezení. Obyvatelé žijící na obou stranách magistrály tak získají nové místo ke vzájemným setkáním.

V praxi to bude podle architektů vypadat tak, že konstrukci obohatí o zelení obrostlé pergoly, takže vzniknou příjemná rozkvetlá zákoutí. Také stěny a další části mostu budou posázeny rostlinami nejrůznějších druhů.

Současná podoba Sarajevského mostu

Současná podoba Sarajevského mostu

Aby se vzduch nad rušnou dopravní tepnou stal dýchatelným, opatří povrch mostu fotokatalytickou vrstvou, která bude pohlcovat z okolí škodlivé zplodiny a rozpouštět je na neškodné látky. Vrstva zároveň bude mít samočisticí účinky na svrchní materiál mostu.

Povrch chodníku bude obohacen o fotoluminiscenční složky, takže bude za nocí vydávat jemnou ambientní zář. Tím se prostředí na mostě nenásilně prosvětlí, aniž by bylo nutné zvyšovat světelný smog v jeho okolí.

Nákres budoucího vzezření mostu

Nákres budoucího vzezření mostu

Jako detail se pak už jeví osazení mostu soustavou fotovoltaických panelů, které budou zachycovat energii ze slunce během dní. Aby most ušetřil co nejvíce energie v noci, jeho osvětlení bude výhradně z LED diod.

Barcelona neplánuje renovaci Sarajevského mostu jako samostatný krok. Naopak, tento projekt je součástí rozsáhlejších změn, k nimž má v dané části města dojít.