Zóna s prázdnými budovami a nefunkčním kolejištěm by se měla v několika příštích letech proměnit v moderní městskou čtvrť.

Výsledky architektonické soutěže, kterou připravil investor Smíchov Station Development ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (v roli garanta koncepčního a architektonického řešení území), přinesly první informace o podobě první etapy výstavby.

V architektonické soutěži bodovali Kuba & Pilař architekti

Na řešení plochy o 35 tisících metrech čtverečních byla loni vypsána architektonická soutěž. Zúčastnilo se jí sedm domácích a pět zahraničních soutěžních týmů, a nyní má Smíchov City – Sever vítěze. Porota se shodla na ocenění kanceláře Kuba & Pilař architekti.

Pro větší architektonickou různorodost vítězný tým doporučil, aby se na výsledném projektu podíleli také další autoři. Mezi studia, která se tvorby nové čtvrti mají účastnit, porota zařadila pět dalších architektonických týmů.

Jsou mezi nimi Haascookzemmrich Studio 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti.

Kancelář Kuba & Pilař architekti navrhla domovní bloky na principu oddělených domůstojících na společném suterénu hromadných garáží.

Kancelář Kuba & Pilař architekti navrhla domovní bloky na principu oddělených domů stojících na společném suterénu hromadných garáží.

Rozvoj území ohraničeného ulicemi Ostrovského, Nádražní, Dobříšská a Radlická by mohl tuto oblast oživit.

„Jde o projekt celoměstského významu, který má propojit vzdálenější městské čtvrti s nábřežím Vltavy. Součástí bude také nový dopravní terminál při Smíchovském nádraží,“ komentuje šéf Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha Jan Šépka.

Smíchov City v podání Chalupa architekti + A.L.T. Architekti.

Smíchov City v podání Chalupa architekti + A.L.T. Architekti

FOTO: Chalupa architekti + A.L.T. Architekti

Na ploše více jak dvaceti hektarů vyrostou kancelářské, obchodní a rezidenční budovy. Urbanistický koncept nové čtvrti vznikl v ateliéru A69-architekti a opírá se o prvky tradičního města, které je založeno na veřejném prostoru ulic, parků a náměstí vymezených městskými bloky.

Budou se řešit i vybydlené budovy

V polovině loňského roku pražští zastupitelé schválili změnu územního plánu potřebnou pro zahájení výstavby.

„Pro občany je rozvoj Prahy 5 jedním z důležitých témat. Obyvatele trápí zejména nevyužívané oblasti s prázdnými a vybydlenými budovami, které kazí celkový dojem z naší městské části. Proto jsme uvítali vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Praha,“ uvedl starosta Prahy 5 Radek Klíma.

Stanice by si určitě zasloužila zásah zkušeného architekta.

Stanice by si určitě zasloužila zásah zkušeného architekta.

FOTO: Novinky

Stavět by se mělo začít v roce 2017. První fáze výstavby se bude týkat severní části území, kde se nová čtvrť napojí na starší zástavbu Smíchova.

Některé budovy podél kolejiště působí zanedbaně.

Některé budovy podél kolejiště působí zanedbaně.

FOTO: Novinky

„O změně územního plánu Smíchovského nádraží jsme jednali sedm let, je to významný milník v rozvoji tohoto projektu. Nyní můžeme začít s přípravou jednotlivých domovních bloků, zahájení výstavby předpokládáme v roce 2017. Náklady na revitalizaci okolí Smíchovského nádraží se pohybují kolem 12 až 15 miliard korun,“ uvedl Leoš Anderle, ředitel pro oblast developmentu investora do nemovitostí Sekyra Group.

S návrhy jednotlivých projektů se budou podle starosty Klímy moci občané brzy seznámit na výstavě umístěné na radnici Prahy 5.