Není neobvyklé, že stavebníci volí okna primárně určená do nízkoenergetických, nebo rovnou pasivních budov i do domů, které jsou z energetického hlediska „jen“ standardní. Odborníci se shodují, že je to v mnoha případech prozíravý postup.

Vycházejí totiž z předpokladu, že sice v současnosti je na rozhodnutí každého stavebníka, jaký typ domu si chce postavit, ovšem že do budoucna lze očekávat větší legislativní tlak na šetrnější provoz nově vznikajících budov, a to právě z hlediska spotřeby energie na vytápění. A tedy i jejich schopnosti si teplo v sobě udržet.

Odborníci dokonce povzbuzují k osazování novostaveb okny určenými pro pasivní domy. Nikdy podle nich není jisté, zda se majitel obydlí někdy v budoucnu nerozhodne zateplit a upravit na úroveň nízkoenergetické stavby, nebo dokonce pasivní. A to třeba i proto, že to po něm bude z nejrůznějších důvodů požadováno.

Pasivní dům. Mnoho odborníků čekává, že se legislativa bude dříve nebo později snažit tlačit stavebníky k tomu, aby stavěli nízkoenergetické, nebo rovnou energeticky pasivní domy.

Pasivní dům. Mnoho odborníků očekává, že se legislativa bude dříve nebo později snažit tlačit stavebníky k tomu, aby stavěli nízkoenergetické, nebo rovnou energeticky pasivní domy.

FOTO: G Servis CZ

„I přestože dnes stavíte dům, aniž by byl v pasivním či nízkoenergetickém provedení, tak se určitě vyplatí v otázce oken myslet dopředu. Někteří investoři řeší zvýšení izolačního standardu až dodatečně, což v případě vnější obálky domu je jistě možné.

Nicméně výměna oken je stavebně náročnější operací, a proto je dobré hned od počátku okna zabudovat ve standardu pro pasivní domy a ušetříte si mnohé finance. V každém případě doporučuji vše probrat s odborným energetickým projektantem, který poradí ideální kombinační variantu s ohledem na energetickou budoucnost domu,“ radí Tomáš Rozsíval, ředitel společnosti G Servis CZ.

Okna vhodná pro pasivní dům
Pro vlastnosti oken určených k osazení do pasivního domu platí přesná pravidla, která se týkají především jejich tepelně-izolačních vlastností a těsnosti. Mají-li dobře fungovat, musejí být pak i správným způsobem namontovaná.
U tepelně izolačních vlastností se posuzují součinitele tepelného prostupu rámu (Uf), zasklení (Ug) a také celého okna (Uw). Ideální hodnoty jsou následovné: Uf=0,8 W/m2.K-1, Ug=0,6 a součinitel prostupu tepla celého okna Uw pak nesmí být horší než 0,8. Platí, že čím jsou hodnoty nižší, tím lépe.
Vysoké nároky se vztahují i na izolační schopnosti meziskelního rámečku. Vyjádřeny jsou parametrem Psí s hodnotou ideálně pod 0,038. Důležitá je u zasklení i hodnota solárního faktoru g, který ovlivňuje solární zisky budovy. Obecně platí, že na slunečné straně by mělo být umístěno okno s co nejvyšším solárním faktorem, aby měl dům maximální solární zisk.
Výrobci doporučují ukotvit tato okna do roviny venkovní tepelné izolace, tj. před nosnou konstrukci obvodového pláště.

V případě novostaveb pak odborníci samozřejmě podtrhují, že okna by měla být jasně definovaná již na úrovni projektu domu, kde se v rámci energetické bilance počítá s jejich konkrétními parametry.

Jinými slovy, než upravovat nebo nechávat znovu posuzovat kvůli oknům na poslední chvíli projekt celého domu, je lépe si jejich typ dobře promyslet už dopředu.

OKna pro pasivní domy výrobci doporučují motnovat předsazeně, tj. před nosnou konstrukci obvodového pláště.

Okna pro pasivní domy výrobci doporučují montovat předsazeně, tj. před nosnou konstrukci obvodového pláště.

FOTO: Dafe-Plast

I montáž oken určených pro pasivní domy má svá pravidla a požadavky. Jejich zabudování je proto lepší svěřit odborné firmě.

„Montáž oken je kvalifikovaná a vysoce odborná práce. A navíc ve vztahu k požadavku na dlouhodobou životnost oken a potřebným zárukám montáže svépomocí zásadně nedoporučujeme,“ sděluje Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti Dafe-Plast a pokračuje:

„Svěřte se raději do rukou proškolené firmy, která si s jednotlivými prvky montážního systému hravě poradí a vy jako investor pak máte potřebnou záruku. Špatně usazené okno s sebou přináší plísně a nežádoucí průtahy, a o to v interiéru opravdu nikdo nestojí.“