Do definitivního souboru 420 nominovaných staveb se zařadila archeologická základna v Mikulčicích, která v zahraničí upoutala pozornost respektem k okolní krajině, do níž je vsazena.

Dvoupodlažní objekt se třemi hřebeny střech stojí na písečné duně, která byla osídlena již v 9. století před naším letopočtem jako předpolí tehdejšího velkomoravského sídla.

Dům je rozčleněn do tří křídel, z nichž každé má jiný účel a tudíž i jinou atmosféru. Jedno je obytné, ve druhém se pracuje a třetí má administrativně-správní funkci. Odlišena jsou také obě podlaží stavby. Zatímco přízemí obývají lidé, patro (s výjimkou sezónního ubytování studentů) okupují předměty. Jsou to samozřejmě archeologické nálezy uložené v depozitářích.

O desítce českých staveb nominovaných na cenu Mies van der Rohe čtěte zde.

Dodatečná nominace mikulčické základny byla pro představitele ČKA příjemným překvapením, protože se dosud ještě nestalo, že by některá z českých staveb byla v minulosti nominována ze zahraničí.

Organizátoři z barcelonské nadace Mies van der Rohe spočítali, že 27 % všech nominací představují rodinné domy a 24 % nominovaných projektů jsou realizace spadající do kulturní sféry.

Jedenáct procent přihlášených počinů slouží vzdělávacím účelům, pouze pět procent budov je administrativních a zbývajících 33 procent je rozděleno mezi objekty sportovní, obchodní, vládní, urbanistické a dopravní.