Plovoucí Město (jak lze název projektu přeložit) architekti navrhují vytvořit pomocí technologie trojrozměrného tisku, přičemž jako hlavní materiál chtějí použít recyklovaný beton.

Takto vytištěné domy mají mít unikátní vzhled, který se přizpůsobí okolní krajině. Protože se s jejich umístěním počítá nikoli na zemi, ale na vodní hladině, nabízí projekt možnost vytvořit téměř neomezené množství variant odpovídajících aktuální potřebě a poptávce.

Více o práci studia Belatchew Arkitekter čtěte zde a také zde.
Pohled z výšky

Pohled z výšky

Předností zvoleného prostředí je skutečnost, že vodní hladina je zatím nevyužívaným typem stavební plochy, čili místa pro tento druh zástavby mají nejen ve Švédsku opravdu dost.

Kromě toho je voda potenciálním zdrojem energie, ať již pro potřeby vodních minielektráren, anebo tepelných čerpadel typu voda/voda.

Pohled na molo s přiléhajícími budovami

Pohled na molo s přiléhajícími budovami

Jako konkrétní místa pro výstavbu minimálně prvních sídel sloužících například jako studentské ubytovny, navrhují architekti využít nedostatečně vytížené přístavy a doky.

Pohled z moře

Pohled z moře

Trojrozměrný tisk je podle autorů výhodný hned z několika důvodů. Především je ekologický, protože využívá stavební odpad a umožňuje znovu použít již jednou vyrobený beton.

Zároveň je recyklace betonu levnější, než stavba z nově vyrobeného. A v neposlední řadě, vlastní "tištění" domů je rychlejší, bezpečnější a efektivnější než tradiční stavební postupy.

Plánek možného vnitřního uspořádání budov na jednom molu.

Plánek možného vnitřního uspořádání budov na jednom molu.

"Technologický vývoj trojrozměrného tisku betonem došel velice daleko. Na SwimCity je dobře patrné, jak nová technologie umožňuje vytvářet unikátní stavby. Tuto výsadu průmysl spoléhající na prefabrikáty nikdy mít nebude," shrnuje šéfka studia Rahel Belatchew Lerdellová.

Navrhovaná uspořádní domů určených pro samostatně žijící jedince.

Navrhované uspořádání domů určených pro samostatně žijící jedince.

Navrhovaná uspořádní domů určených pro páry nebo dvojice přátel.

Navrhované uspořádání domů určených pro páry nebo dvojice přátel.

Navrhovaná uspořádní domů určených pro čtveřici přátel.

Navrhované uspořádání domů určených pro čtveřici přátel.