Právě ilustrace dětských knížek připomínají jeho řezbářská díla nejvíce. Není divu, jak Martin Novinkám prozradil, svůj život si bez tužky v ruce nikdy neuměl představit.

Jako dítě českých rodičů vyrostl na Krtečkovi Zdeňka Milera a ilustracích Adolfa Borna. Samozřejmě byl také častým návštěvníkem londýnského přírodopisného muzea a milovníkem dokumentárních filmů Davida Attenborougha.

Vyřezaná díla tvoří vždy několik vrstev překližky, z nichž každá má jinou barvu.

Vyřezaná díla tvoří vždy několik vrstev překližky, z nichž každá má jinou barvu.

Později, když vystudoval ilustraci a kreslení na Camberwellské fakultě umění, začal pracovat ve firmě vyrábějící modely, kde měl příležitost seznámit se s různými druhy materiálů a modelářskou prací obecně.

Pro jeho současnou tvorbu však měl největší význam okamžik, kdy se naučil zacházet s laserovou řezačkou. Práce s ní ho velmi okouzlila, takže se rozhodl přeorientovat svůj výtvarný zájem tímto směrem.

Nástěnné miniatury s lesní tematikou

Nástěnné miniatury s lesní tematikou

Významnou roli v tom sehrála i skutečnost, že po dvaceti letech neustálého kreslení a „čmárání“, jak tomu Martin s úsměvem říká, se mu začaly do permanentně přetěžované ruky opakovaně vracet bolesti, které mu souvislejší kreslení znemožňovaly.

I potkan obecný může být uměleckým dílem.

I potkan obecný může být uměleckým dílem.

Protože se výtvarné práce odmítl vzdát, využil možnosti vyřezávat a vytvořil si svůj vlastní charakteristický styl, pro nějž je typická veliká pestrost, spousta rostlin a postaviček z pohádkových a snových světů.

Vetřelec

Vetřelec

Strážce

Strážce

Martinova díla s organickou tematikou mají různou velikost, od drobných šperků po větší, obvykle nástěnné kusy. Všechna jsou složena a slepena z několika vrstev obarvené překližky. Jeho postup se prakticky nemění. Zahájí tím, že si obrázek nakreslí tužkou. Vytvoří dvě nebo tři verze, než je konečně spokojen.

Setkání

Setkání

Kresbu pak převede do počítačové podoby a připraví si překližku. Vybere pro jednotlivé vrstvy správné barvy, překližku natře a nalakuje, přičemž dbá na to, aby hrubost povrchu každé vrstvy odpovídala typu a velikosti tvaru, který z ní bude vyřezávat.

Některá díla vznikají na zakázku, jak například tento erb.

Některá díla vznikají na zakázku, jak například tento erb.

Když jsou všechny desky suché, jednotlivé části skládanky vyřeže. Na závěr vše slepí dohromady a dokončí poslední detaily.

Inu, která rodina nemá nějakého toho kostlivce ve skříni?

Inu, která rodina nemá nějakého toho kostlivce ve skříni?