Skleněná vrstva představuje obálku domu, která je zároveň velkým solárním panelem integrovaným do povrchu stavby. Zároveň sklo, jako relativně dobře odolný materiál, chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy snadno degradovatelné dřevo.

Architekti samozřejmě nepřipevnili skleněné panely k povrchu dřeva natěsno. Ponechali mezi oběma materiály dost velký prostor, aby dům mohl volně dýchat a „nedusil se”.

Vnější obálka domu je tvořena sklem.

Vnější obálka domu je tvořena sklem.

FOTO: Jesper Ray

Skleněné panely nejsou na povrch stavby připevněny natěsno. Je mezi nimi dřevěnou konstrukcí ponechán volný prostor, aby dům mohl přirozeně dýchat.

Skleněné panely nejsou na povrch stavby připevněny natěsno. Je mezi nimi a dřevěnou konstrukcí ponechán volný prostor, aby dům mohl přirozeně dýchat.

FOTO: Jesper Ray

Interiér je velice jednoduše uspořádaný, s dvojicí pokojů na jednom konci protáhlého obdélníkového půdorysu o velikosti 181 m2. V centrální části je pak srdce domu sdružující vedle sebe koupelnu a technické zázemí stavby.

Toto „jádro“ pak přirozeným způsobem rozděluje velký prostor do dvou zón, z nichž jedna slouží jako jídelna a druhá jako obývací pokoj. Kuchyň je na středu, mezi nimi. Architekti v průběhu prací na návrhu plán domu ještě mírně upravovali. Nejvýraznější změnou je přidání loftu nad dvojici pokojů.

V interiéru oproti původnímu plánu vznikl nad dvojicí pokojů ještě loft s dalším obytným místem.

V interiéru oproti původnímu plánu vznikl nad dvojicí pokojů ještě loft s dalším obytným místem.

FOTO: Jesper Ray

Jádro je jedinou částí domu, která není z biodegradovatelných materiálů, ale je trvalá. Zbytek domu je vyroben z prefabrikovaných samonosných modulů smontovaných k sobě pomocí ocelových prvků.

Celek tvoří velmi stabilní kostru, která je posazena na základně z betonu. Ta vyzdvihuje stavbu o 25 cm nad okolní terén, přičemž okolo vede ještě příkop. Toto opatření má zabránit pronikání vlhkosti ze spodu k dřevěným částem v době velkých lijáků.

Vlastní dům je běžná dřevostavba posazená na desce z betonu, která jej nadzvedá nad úroveň okolního terénu.

Vlastní dům je běžná dřevostavba posazená na desce z betonu, která jej nadzvedá nad úroveň okolního terénu.

FOTO: Jesper Ray

Skleněný obal funguje zároveň jako jeden velký solární panel.

Skleněný obal funguje zároveň jako jeden velký solární panel.

FOTO: Jesper Ray

Díky skleněné slupce architekti odhadují životnost domu na 150 let, přičemž zcela bez údržby by měl vydržet alespoň třetinu tohoto času. Z hlediska produkce oxidu uhličitého si dům stojí také dobře. Údajně ji sníží o množství, které se jinak vyprodukuje při stavbě až tří běžných domů.

Smyslem skleněného opláštění stavby je ochránit snadno degradovatelné přírodní materiály před povětrnostními vlivy.

Smyslem skleněného opláštění stavby je ochránit snadno degradovatelné přírodní materiály před povětrnostními vlivy.

FOTO: Jesper Ray

Do domu se vstupuje z boční strany.

Do domu se vstupuje z boční strany.

FOTO: Jesper Ray

Dům, na jehož projektu se podílel i Dánský výzkumný ústav stavební, získal první cenu v soutěži pro oslovené architekty, kterou uspořádala soukromá asociace Realdania zaměřující se na podporu projektů z oblasti architektury a plánování v zemi. Zadáním bylo vytvořit realizovatelný návrh bezúdržbového domu pro budoucnost.

Původní plán stavby (bez loftu nad pokoji): 1 - svtělíky, 2 - pokoje, 3 - jídelna, 4 kuchyň, 5 - obývací pokoj, 6 - koupelna, 7 - technické zázemí domu, 8 - vstup, 9 - terasy, 10 - parkoviště pro auto, 11 - přístřešek

Původní plán stavby (bez loftu nad pokoji): 1 - světlíky, 2 - pokoje, 3 - jídelna, 4 kuchyň, 5 - obývací pokoj, 6 - koupelna, 7 - technické zázemí domu, 8 - vstup, 9 - terasy, 10 - parkoviště pro auto, 11 - přístřešek

Nákres: Arkitema

Vylepšujeme Novinky.cz. Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním následujícího dotazníku.