Tématem výstavy Expo 2017 bude "Energie budoucnosti", tedy hledání a vývoj alternativních a udržitelných zdrojů energie i nových způsobů dopravy. Zmiňovanému zadání odpovídá i návrh areálu, který se stane prvním městem tzv. Třetí průmyslové revoluce. Ta bývá někdy spojována právě s odklonem od tradičních zdrojů energie k udržitelným.

Velkou předností projektu je fakt, že se areál po skončení výstavy nepromění v obří urbanistickou mrtvolu, ale bude naopak dále využíván a integrován do města jako jeho nová čtvrť.

Velkou předností projektu je fakt, že se areál po skončení výstavy nepromění v obří urbanistickou mrtvolu, ale bude naopak dále využíván a integrován do města jako nová čtvrť.

Na území kazašské metropole vyroste městečko, jehož všechny budovy budou fungovat coby malé elektrárny. Každá bude produkovat energii z obnovitelných zdrojů, jíž pak inteligentní síť nejmodernějšími způsoby uchová a dále distribuuje. V areálu by rovněž měla vzniknout infrastruktura podporující a umožňující používání vozidel s pohonem na obnovitelné zdroje.

Výstavní areál zabere plochu 174 hektarů.

Výstavní areál zabere plochu 174 hektarů.

Autoři projektu výstavního městečka rozdělili jeho existenci do dvou fází neboli módů. V prvním, tzv. „Expo módu” bude areál sloužit svému primárnímu účelu, tj. jako výstaviště. Na ploše 174 hektarů vyrostou výstavní a kulturní pavilóny (118 620 m²), rezidenční objekty (686 000 m²), servisní zázemí, tj. obchodní střediska, společensko-kulturní zóny, vzdělávací a občanská centra (72 000 m²) a parkoviště s kapacitou 10 000 míst. Symbolem výstavy bude pak v centru umístěný kazašský pavilón ve tvaru obří koule.

Kazašský pavilón bude vysoký jako několikapatrová budova.

Kazašský pavilón bude vysoký jako několikapatrová budova.

Ve druhé fázi, nazvané příznačně "Mód dědictví", se z budov výstavy stanou kanceláře a výzkumný park, což by do místa mělo přitáhnout mezinárodní společnosti a podnikatele. Parkovací a servisní zóny se promění v prosperující čtvrť první třídy se sedmi stovkami rezidenčních jednotek, plus dalšími kancelářemi, hotely, obchody a jiným zařízením.

Hlavním zdrojem energie výstavy budou fotovoltaické panely umístěné na střechách budov.

Hlavním zdrojem energie výstavy budou fotovoltaické panely umístěné na střechách budov.

Vítězný projekt amerických architektů se vyznačuje detailní propracovaností. Například v rezidenčních zónách určily uspořádání a velikost jednotlivých bloků budov výsledky několika studií. Cílem bylo najít ideální orientaci všech objektů tak, aby v závislosti na zeměpisné poloze a klimatu byly schopné využívat maximum slunečního světla a snížit spotřebu energií na vytápění.

Tak bude vypadat interiér Mezinárodního pavilónu.

Tak bude vypadat interiér Mezinárodního pavilónu.

Konferenční centrum.

Konferenční centrum.

Podle organizátorů výstavy Expo 2017 by stavba areálu měla začít ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Výstavní areál bude vypadat monumentálně i v noci, kdy se rozzáří spoustou světel napájených energií nasbíranou přes den.

Výstavní areál bude vypadat monumentálně i v noci, kdy se rozzáří spoustou světel napájených energií nasbíranou přes den.