Místo, kde velmi moderní rezidence vyrostla, sousedí na jedné straně s centren vesnice a na druhé s kostelem. Autory projektu jsou architekti z italské společnosti Archiplan. Stavba byla realizována již v roce 2007, avšak stále udivuje svou nevšedností.

Čytřmetrové dveře jsou koncipovány jako práh oddělující vnější prostor bez pravidel od toho vnitřního, řízeného.

Čtyřmetrové dveře jsou koncipovány jako práh oddělující vnější prostor bez pravidel od toho vnitřního, řízeného.

FOTO: Gianni Basso, Vega MG Milano

Středobodem interiéru rezidence, kolem nějž se vše doslova točí, je atrium se stromečkem.

Středobodem interiéru rezidence, kolem nějž se vše točí, je atrium se stromečkem.

FOTO: Gianni Basso, Vega MG Milano

Vysoké dveře jednopatrové budovy tvoří její práh, a to v doslovném slova smyslu. „Jsou koncipovány jako práh, tedy místo průchodu a zároveň hranice oddělující vnější svět bez pravidel a vlastností od vnitřního, umělého a kontrolovaného,“ uvedli autoři projektu.

Moderně zařízenému interiéru vévodí bílá barva a sklo.

Moderně zařízenému interiéru vévodí bílá barva a sklo.

FOTO: Gianni Basso, Vega MG Milano

Místo tradiční kuchyně se architekti rozhodli v interiéru vytvořit jen praktický kuchyňský pult s veškerým potřebným vybavením.

Místo tradiční kuchyně se architekti rozhodli v interiéru vytvořit jen praktický kuchyňský pult s veškerým potřebným vybavením.

FOTO: Gianni Basso, Vega MG Milano

Centrálním bodem objektu je atrium se stromkem, kolem nějž se všechny důležité místnosti obtáčejí. Právě atrium prosvětluje veškeré přilehlé prostory, které jsou navzájem oddělené pouze skleněnou stěnou nebo vůbec.

Místo několika malých oken vstupuje světlo do interiéru skrz centrální atrium a rozměrné prosklené posuvné dveře v obývací části.

Místo několika malých oken vstupuje světlo do interiéru skrz centrální atrium a rozměrné prosklené posuvné dveře v obývací části.

FOTO: Gianni Basso, Vega MG Milano

Prosklennými dveřmi se vchází na dřevěnou teresu, která je místem prolínání interiéru stavby do exteriéru.

Prosklenými dveřmi se vchází na dřevěnou terasu, která je místem prolínání interiéru stavby do exteriéru.

FOTO: Gianni Basso, Vega MG Milano

Z vnějšku působí dům uzavřeně, takže se jeho obyvatelé těší velkému soukromí. Eventuální nedostatek tradičních oken je kompenzován rozměrnými celoskleněnými posuvnými dveřmi v obýváku, jež vedou na zahradu. Z místnosti se nevstupuje přímo na trávník, ale nejprve na dřevěnou terasu, která v teplých dnech funguje jako přirozené prodloužení obývacích prostor.