Vilu si na Kateřinském předměstí v Chrudimi nechal postavit Oldřich Sýkora, profesor cizích jazyků a pozdější ředitel místní obchodní akademie.

Zdobení fasády je velmi originální.

Zdobení fasády je velmi originální.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Díky přátelství své manželky Hermíny s Bertou Kotěrovou, manželkou Jana Kotěry, se Sýkorovi podařilo získat k projektu vily právě tuto vůdčí postavu obrodného hnutí v české architektuře před první světovou válkou - Jana Kotěru.

Architektonicko-umělecké detaily vily rozhodně stojí za pozornost.

Architektonicko-umělecké detaily vily rozhodně stojí za pozornost.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Kotěrou podepsané plány Sýkorova domu pocházejí z konce července roku 1906. Stavba, realizovaná stavitelem Filipem Trdlicou, byla kolaudována o rok později.

Autorství vily není plně objasněno

Rok poté však byla vila otištěna v prestižním vídeňském časopise Der Architekt pod jménem architekta Jana Šachla, který u Kotěry studoval a po celý rok 1906 – tedy v době, kdy návrh Sýkorova domu vznikal – byl zaměstnán v jeho projekční kanceláři.

Pohled na elegantně řešený dobový interiér vily.

Pohled na elegantně řešený dobový interiér vily.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

V následujících letech vilu otiskovaly architektonické revue střídavě s údajem o Šachlově či Kotěrově autorství.

Vila na dobovém snímku.

Vila na dobovém snímku

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Vysvětlení, kdo je tedy opravdovým autorem vily, poskytl znalec Kotěrova východočeského díla Miroslav Kaňka. Podle něj šlo o „jakousi gentlemanskou dohodu, kterou Kotěra podstoupil pro sebe asi postradatelnou práci svému žákovi, který na ní odvedl svůj poctivý díl práce“.

Podobizna Oldřicha Sýkory, který nechal vilu postavit.

Podobizna Oldřicha Sýkory, který nechal vilu postavit.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Zajímavé je, že dochované snímky interiéru stavby zobrazují nábytkové kusy blízké Šachlovým interiérovým pracím.

Plánek prozrazuje vnitřní uspořádání vily.

Plánek prozrazuje vnitřní uspořádání vily.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Šachl měl zřejmě vliv i na podobu uličního průčelí. To má nadbytek secesně snivého plastického dekoru. Od tohoto motivu se Jan Kotěra začal právě od roku 1906 vzdalovat ve prospěch maskulinně strohých forem a neomítaných cihelných sestav.