Ve městě se stal majitel Alois Landfras předním činitelem společenského i kulturního života - a to jako radní i jako starosta. Vila tak reprezentuje životní styl, který vyznával.

Stavba je architektonicky pojata velmi jednoduše a střízlivě.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Knihtiskařova vila na Karlově patří k nejvýznamnějším dílům jindřichohradeckého stavitele Josefa Schaffera. Jednopatrový dům v empírovém či klasicistním stylu měl původně obdélný půdorys.

Architekt pojal okolí oken velmi efektně.

Architekt pojal okolí oken velmi efektně.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Do vily se vstupovalo od města, tj. od východu. Dlouhá klenutá chodba mířila ke vchodu do zahrady, vstupovalo se z ní do dvou místností v přízemí a na dvouramenné schodiště umístěné doprostřed uspořádání vily.

Detail honosné kliky.

Detail honosné kliky.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Časem architekt Antonín Mečíř přistavěl k vile severní křídlo a změnil tak její obdélný plán na téměř čtvercový s obdélně vykrojeným rohem. Aby přístavba s původní stavbou stylově ladila, rozhodl se Mečíř použít pro členění fasád nového křídla prvků ze stylu moderního novoklasicismu. Dispozice vily dnes odpovídá stavu po Mečířově dostavbě.

Půdorys vily prozrazuje interiérové uspořádání.

Půdorys vily prozrazuje interiérové uspořádání.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Zahradu, architektonické dílo snad ještě významnější než samotná vila, navrhl a vybudoval Josef Schaffer podle přání majitele.

Zahradu nechal knihtiskař užívat i veřejnost

Osvícenská a obrozenecká nesobeckost se projevila v Landfrasově rozhodnutí, že zahradu nebude užívat jen on sám, ale i veřejnost. Prohlásil o tom v pamětní listině, že zahradu vybudoval „k ozdobě svého milovaného města“.