Vila Marie a Karla Schumpeterových v někdejší Židovské ulici představuje jednu z nejvýraznějších budov v Třešti. Její stavebníci pocházeli z bohaté a vážené rodiny, která žila ve městě bez přestávky po celých čtyři sta let, vlastnila několik domů a v 19. století se zabývala hlavně výrobou oděvů a obchodem s textilem.

Čelní fasáda vily (objektu čp. 164) je orientována směrem do dvora, který býval spojen s menší okrasnou zahradou, v níž se nacházel bazén s vodotryskem.

Levá boční strana je obrácena do Nádražní ulice, opačná strana je spojena s patrovou tovární budovou, která v délce několika desítek metrů ohraničovala část dvora a zahrady. Zadní strana vily tvoří hranici Tovární ulice.

Projektant se snažil, aby vila působila renesančně

V celkovém pojetí exteriéru je zřejmá snaha neznámého projektanta neorenesanční budovy o výraz odpovídající postavení Schumpeterovy rodiny.

Stejně je tomu v interiéru, kde vstupní hale dominuje honosné široké točité kamenné schodiště s litinovým zábradlím, které ústí do chodby v patře.

Ozdobou vily jsou obrazy ženských postav v životní velikosti po levé straně schodiště a na stěně chodby v patře, namalované olejovou barvou přímo na omítce.

Malby zřejmě znázorňují sedm dcer Aloise Jakuba Schumpetera, otce stavebníka Karla. Autorem obrazů byl František Hlaváček, který dvě z maleb také podepsal. V roce 1920 dům vyhořel a s ním i přilehlá továrna. Spáleniště pak koupil a továrnu opět zprovoznil krejčí Rudolf Bartůněk.

Když mu byla po roce 1948 továrna vyvlastněna, emigroval do Ameriky. Vilu s továrními objekty postupně užívaly různé státní podniky. V současné době je majetkem společnosti Pezag.