Candela vystudoval architekturu a později také získal stipendium na studium skořepinových konstrukcí u profesora Dishingera v Německu. Díky těmto úsporným konstrukcím staveb mohl dát budovám tolik nevšední a působivé fantaskní tvary.

Candelu proslavily železobetonové skořepiny

Candela navrhl bezmála 800 projektů železobetonových skořepin, které vznikly v průběhu 50. a 60. let minulého století v Mexiku. Candelovy stavby mají často geometrický organicky působící tvar s dynamickým vyzněním.

Ve svých analýzách skořepinových konstrukcí Candela odhalil kolegům umění práce s tímto typem návrhů. Inspirací pro tvarovou dynamiku a práci se skořepinou mu byl mimo jiné další španělský rodák Antoni Gaudí, v jehož stavbách vidíme s pozdějšími Candelovými řadu shodných rysů.

Působivé futuristické stavby od Candely ve Španělsku.

Působivé futuristické stavby od Candely ve Španělsku.

FOTO: fotobanka Profimedia

K nejslavnějším Candelovým stavbám patří kaple Lomas de Cuernavaca a restaurace Xochimilco v Mexico City či stáčecí hala firmy Bacardi & Co. Výstava přibližuje Candelovy stavby a jeho osobní život prostřednictvím fotografií a textů. Snahou autorů je přiblížit i filozofii Candelova designu.

Budova z City of Arts and Science (Města umění a vědy) ve Valencii.

Budova z City of Arts and Science (Města umění a vědy) ve Valencii.

FOTO: fotobanka Profimedia

Loni byla expozice vystavena v Madridu. Výstava vznikla u příležitosti stého výročí narození tohoto slavného architekta. Nese název „Künstler der Konstruktion“ (Umělec konstrukce) a je ke zhlédnutí v Berlíně až do 28. února 2011  v Ústavu stavebního inženýrství Technické univerzity v Berlíně (Gustav-Meyer-Allee 25). Výstava i doprovodné přednášky jsou veřejně přístupné a jsou zdarma.

Candela zemřel v roce 1997, jedním z jeho posledních projektů se stalo Oceánografické museum. [celá zpráva]