Cena Stanislava Libenského je příležitostí k prezentaci mladých sklářů, kteří právě formují svůj styl a vstupují do světa výtvarného umění.

Vítězem Ceny Stanislava Libenského se stal Alan Horsley za dílo s názvem Schránka mého těla - element I, cenu získal za originální přístup ke skleněnému materiálu. Laureát Ceny Stanislava Libenského získal třítýdenní letní studijní pobyt na prestižní Pilchuck Glass School v USA.

Druhé místo obsadila Barbora Vobořilová za dílo s názvem Svaté tajiny. Porota ocenila vytvoření nového tvarosloví neotřele navazujícího na tradici českého barokního skla. Na třetím místě skončila Mafune Gonjo se sklem s podtitulem: "Každý detail má svůj vlastní příběh, který je ovšem vnořen do celku." Toto sklo bylo oceněno za citlivý záznam prožitku pomíjivé skutečnosti.

Na dílech je vidět snaha o vytvoření osobitého díla. Autorům dnes zpravidla nejde o pouhou líbivost, ale snaží se zaujmout přístupem k materiálu i atmosférou, které dílo vyvolává.

Čtvrtina soutěžících byla z Česka

Do letošního ročníku soutěže o Cenu Stanislava Libenského se přihlásilo hned čtyřicet pět čerstvých absolventů. Jedenáct soutěžících bylo z České republiky, pět výtvarníků z Estonska a pět z Velké Británie, zúčastnili se i skláři z USA, Francie, Izraele, Litvy, Dánska, Irska, Belgie, Bulharska, Maďarska, Německa, Polska, Turecka a Švédska.

Z hlediska absolventů se Cena Stanislava Libenského stává jedinečnou příležitostí k veřejné prezentaci závěrečných prací a mnohdy také první výzvou k mezinárodní konfrontaci s odlišnými pohledy na sklářskou tvorbu.

Pro mladé autory, kteří ještě nejsou zatíženi tvůrčími konvencemi, má soutěž sloužit jako motivace pro další rozvíjení jejich uměleckých aktivit.

Výstavu hostí Letohrádek královny Anny na Pražském hradě, v přízemí jsou k vidění díla mladých českých i světových umělců, v druhém patře výtvory českých klasiků. Nechybí díla Stanislava Libenského, René Roubíčka, Ronyho Plesla či Františka Víznera nebo Bořka Šípka.

Otevřeno je až do 28. 10. 2010 denně mimo pondělí v době od 10 do 18 hodin. Základní vstupné je 99 Kč, snížené 59 Kč.