Není ale komín jako komín. Záleží především na spotřebiči, který na něj budeme chtít připojit. Do budoucna je dobré počítat i s možností přechodu na jiný typ paliva.
Dnes se staví téměř výhradně vícevrstvé komíny. Jejich konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy.

Individuální, nebo systémový komín?

Volit můžeme mezi tzv. individuálními komíny a komínovými systémy. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Individuální komín je sestaven s použitím dílů, které mohou pocházet od více výrobců. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo komín postavil, tedy dodavatel stavby nebo montáže. Firmu nebo řemeslníka ale vybíráme pečlivě. Moderní spotřebiče totiž kladou na komíny mnohem vyšší nároky než v dobách našich babiček. A také musí splňovat řadu norem.
  • To je důvod, proč rychle stoupá obliba systémových komínů, sestavených z kompatibilních dílů od jednoho výrobce, který také přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek. Mezi nejznámější výrobce komínových systémů patří mj. Schiedel, Heluz, EKO komíny, Ciko.
  • Komínové systémy fungují jako stavebnice a mají hned několik výhod. Jednak byly jako celek podrobeny důkladným zkouškám, a mají tudíž potřebný certifikát, jednak se vyrábějí ve velkých sériích a sestavují se podle výrobcem daných montážních návodů, čímž se snižuje na minimum pravděpodobnost poruch.

Systémové komíny jsou obvykle také méně náročné na prostor. Navíc k nim lze koupit i bohaté příslušenství pro konstrukčně obtížné části.

Univerzální, nebo speciální?

Vybírat můžeme také mezi komínovými systémy tzv. univerzálními (tedy vhodnými pro všechny druhy paliv) a komíny určenými jen pro vybraná paliva nebo spotřebiče. Např. pro spotřebiče na plynná paliva je určen systém Heluz Plyn či EKO-AQUAPRESS.

Mezi ty univerzální patří např. komínový systém Heluz Multi, Heluz Klasik, Schiedel UNI***, Schiedel KERASTAR, EKO Univerzal, EKO-300. Pozor ale, univerzálnost platí pro všechny druhy paliv, nikoli už pro všechny typy spotřebičů! Pro krb bude nutný komín s větším průduchem než třeba pro kotel na plyn.

Většinou rovněž nelze zapojit dva různé spotřebiče do jednoho průduchu. I když třeba teď máme jen jeden, je lepší počítat s rezervou. Co když si v budoucnu budeme chtít pořídit krb nebo kromě kotle na plyn třeba ještě druhý na dřevo? Odborníci proto doporučují postavit komíny dva, nebo jeden dvouprůduchový. Existují také tříprůduchové komíny.

Skladba komínu

Na trhu jsou k dostání dvouvrstvé komíny, např. Schiedel Absolut či Schiedel Avant Primo, které nemají tepelnou izolaci. Nejčastěji se ale používají třívrstvé komíny. Vnitřní vrstvou je komínová vložka. Ta může být keramická, kovová nebo plastová.
Druhou vrstvu představuje tepelná izolace, obvykle z minerálních vláken.

Třetí vrstvou je obvodový plášť. Ten většinou tvoří komínové tvárnice z keramického materiálu či z liaporbetonu, méně často i z jiných stavebních hmot. Plášť se dále buď omítá, nebo obkládá, např. cihelným páskem. Obvodový plášť může být také nerezový, např. u Schiedel Kerastar (s keramickou vložkou). Speciálním případem jsou třívrstvé celonerezové komíny, např. EKO-300 či Schiedel ICS. Jsou lehké, a tudíž je lze využít i tam, kde statické podmínky jiné řešení neumožňují. Nepotřebují totiž stavět žádné základy.

Využívají se proto často jako venkovní fasádní komíny. Hodí se i jako volně stojící komíny do interiéru. V obou případech se díky atraktivnímu vzhledu nerezové komíny využívají i jako zajímavý architektonický prvek, především u moderních domů.

Ukončení komína

Nejvíce namáhaným dílem je část komína nad střechou. Musí totiž odolávat proměnlivému počasí.

Komín by proto měl mít vždy nějaký ukončovací prvek, např. krycí desku, která ho chrání před deštěm. Na převislém okraji by deska měla mít tzv. okapničku. To proto, aby srážková voda nestékala po povrchu komína.

Další variantou je komínový límec. Ten může být ještě doplněný o stříšku, která má za úkol zabránit zatékání do průduchu a také zpětnému tahu při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Nejznámější je tzv. Meiningerova hlava (komínový klobouk). Poměrně často se můžeme setkat také s Napoleonem (tvarem připomíná napoleonský klobouk).