V Praze vytvořil Krén věž z knih pro Městskou knihovnu na Mariánském náměstí, která do interiéru perfektně zapadla. V důmyslně umístěném zrcadle uvnitř lze spatřit celou instalaci knih, což vytváří dojem, že věž nemá nikde konec.

.: Tuto věž můžete vidět v Městské knihovně, pohled dovnitř je opravdovým zážitkem.foto: www.matejkren.cz

Pro Kréna knihy představují stavební materiál, cihly, které pečlivě skládá k sobě, aby vytvořil impozantní stavby - příbytek, rotundu nebo pasáž. Pohled dovnitř pak diváka vtáhne do mystického prostředí, v němž se mísí dojem z nepřečtených knih, které by chtěly vyprávět, ale musí mlčet a pocit, že vzdělání a četba je nikdy nekončícím procesem.

.: Jedna z Krénových instalacífoto: www.matejkren.cz

Krénův projekt "Pasáž", který vytvořil pro Sovovy mlýny v Praze, je jednou z nejzajímavějších prací umělce. V jeho pasáži získáte dojem, že jste se octli v nekonečném procesu a že jste poutníkem jdoucím v úzkém tunelu, který na konci nevidí světlo.

.: Uvnitř instalace nás čeká nevšední zážitek z bezrozměrného prostoru.foto: www.matejkren.cz

Zájem vzbuzují i Krénovy "virtuální zahrady", které jsou vytvořeny z falešných kamenů vymodelovaných z papíru knih, novin a časopisů. Materiálu má Krén dostatek, svá díla většinou po skončení instalace rozebere a z něj opět tvoří.

.: Poznáte, že nejde o opravdové kameny?foto: www.matejkren.cz

Tento trenčínský rodák nyní žije a tvoří v Praze, vytvořil ale řadu děl po světě, jeho díla jsou oblíbena také proto, že divákovi přináší skutečný fyzický zážitek, v roce 1994 tak získal třeba cenu kritiků i Cenu diváků na Bienále současného umění v Sao Paulu.

.: Knižní iglú od Matěje Krénafoto: www.matejkren.cz

Pokud se chcete s jeho dílem seznámit, zajděte se podívat do Městské knihovny na Mariánské náměstí. Pozor by si měli dát jen lidé trpící klaustrofobií, sám Krén je varoval hlavně před vstupem do jeho "Pasáže". Také návštěvnící trpící závratí z výšky by při návštěvě jeho děl měli být opatrní.