Výhodou sádrokartonových systémů je nejen suchá cesta výstavby v interiéru, ale i fakt, že se dá sádrokarton využít jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích a opravách bytů. Proto jsou sádrokartonové desky oblíbené a všestranné při nejrůznějších stavebních řešeních, ať už stavíme stěny, stropy a podhledy či podkroví. Svoji spolehlivost prokázaly sádrokartonové desky i při výstavbě dřevostaveb či bezpečnostních konstrukcí. Na trhu jsou k dispozici i sádrokartonové akustické a protipožární systémy.

 Kde se sádrokarton uplatní

Stěny a příčky ze sádrokartonu používáme hlavně tehdy, když potřebujeme rozčlenit interiér na více místností, ale také pro vedení potřebných instalací. Proč? Splňují estetické i stavebně fyzikální požadavky. Se speciálními sádrovláknitými deskami v interiéru vytvoříme i zajímavé ohýbané konstrukce.

Předsazené stěny používáme kvůli vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně a zvukově izolačních vlastností stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací, což je zvláště vhodné při rekonstrukcích (např. v panelových domech). Ideálně rovná plocha stěny pak může být snadno opatřena zvoleným druhem interiérového nátěru či nalepenou tapetou.

Stropní podhledy ze sádrokartonu využíváme všude tam, kde potřebujeme uzavřít spodní část stropu nebo střechy, snížit světlou výšku místnosti, zakrýt instalační vedení, zlepšit tepelně izolační vlastnosti, zvýšit požární odolnost stropní konstrukce nebo ovlivnit architektonický výraz interiéru. Konstrukci stropních podhledů obvykle tvoří obvodové ocelové profily nebo dřevěné latě, uspořádané do jednoduchého roštu (v případě dřevěných latí i dvojitého roštu). Odborníci doporučují konstrukci z ocelových profilů.

Obloukové a zvlněné podhledy a klenby se montují na připravenou tvarovanou konstrukci s použitím ohebných desek.

Při přestavbě nevyužitých podkrovních prostor nebo při půdních vestavbách jsou sádrokartonové konstrukce ideálním řešením. Nabízejí možnosti rozšíření podkroví nebo získání nových obytných místností. Je to dobrý způsob, jak rychle a levně získat další prostory k bydlení. Při půdní vestavbě se uplatní horizontální, šikmé i vertikální obvodové konstrukce.

Dřevostavby využívají moderní stavební postupy splňující nejnáročnější požadavky na nízkoenergetickou výstavbu. Výhodou je rychlost související se suchým procesem výstavby. Dřevostavby lze okamžitě užívat v plném komfortu bez nutného čekání na vyschnutí. Základ sendvičové dřevostavby tvoří skeletová konstrukce z dřevěných trámků, vyplněná tepelnou a akustickou izolací a opláštěná stavebními sádrovláknitými deskami.

Akustické podhledy a obklady ze sádrokartonu ovlivňují vnitřní akustiku v místnostech. Používají se dva rozdílné typy systémů. První umožňuje vytvořit podhled beze spár nebo předsazenou stěnu velkoformátovými deskami. Jde o sádrokartonové perforované desky opatřené na zadní straně akusticky účinnou textilií - tzv. vliesem. Druhou možností, jak vylepšit vnitřní akustiku, je použití demontovatelných akustických kazetových podhledů. Jsou perforované a na zadní straně vybavené zvukově účinnou textilií.

Bezpečnostní konstrukce ze sádrokartonu jsou srovnatelné s omítnutou zděnou příčkou z plných cihel, o celkové tloušťce 160 mm. K zajištění bezpečnosti bytu slouží jak příčka, tak předsazená stěna i dělicí mezistrop. Tvoří je standardní systémové ocelové profily opláštěné sádrokartonovými deskami (popřípadě hybridní konstrukce, což je kombinace sádrokartonových a sádrovláknitých desek).

K zajištění dostatečné bezpečnosti lze přidat jednu nebo dvě vrstvy ocelového pozinkovaného plechu podle požadovaného stupně bezpečnosti a do dutin vložit minerální izolaci kvůli optimální akustice. Toto řešení vyhovuje i nárokům na zvukovou izolaci mezi sousedními byty.

Tmelení spár je závěrečný krok montáže sádrokartonových systémů, který ovlivňuje stavebně fyzikální i estetické vlastnosti místnosti. Pro tmelení spár použijeme vhodný sádrový spárovací tmel. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují, hranou stěrky se tmel roztáhne do šířky a uhladí doztracena. Po zaschnutí tmelu se provede přebroušení tmeleného povrchu (např. pomocí speciální smirkové mřížky). Konečnou úpravu povrchu tmelených spár lze provést i pastovými tmely.

Sádrové omítky a stěrky jsou vhodným materiálem pro omítání a přípravu povrchů před malováním. Mezi jejich hlavní výhody patří zejména vysoká kvalita a estetika povrchu, ale také sjednocení hladkosti povrchů různých materiálů a snadná opravitelnost.

Desatero sádrokartonu
1
Rychlost
2
Přesnost
3
Odolnost
4
Lehkost
5
Neomezené rozměry
6
Moderní řešení
7
Ekologická výstavba
8
Samonosné příčky
9
Finanční dostupnost
10
Povrchová úprava: malba, tapety, obklady