Hlavní obsah

Nájemník musí dostat informace

Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného musí mít nejen písemnou formu, ale musí obsahovat mnohá fakta, která dávají úplný obrázek o dnešním i budoucím nájemném. Smyslem je, aby nájemník porozuměl, co a jak se zvyšuje, a vše si mohl případně překontrolovat.

Nájemník musí dostat informace

Nestačí tedy stroze oznámit: Zvyšuji Vám nájemné od ledna 2008 z 19,39 na 25,01 koruny za čtvereční metr. A co by měl nájemník v oznámení najít?

Zákon určuje, že "musí obsahovat zdůvodnění, že byla řádně stanovena výše nájemného na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného".

Ve sdělení by tudíž měly být alespoň tyto údaje: aktuální sazba za čtvereční metr měsíčně,  maximální možný přírůstek nájemného v procentech pro příslušnou velikostní kategorii obce a o kolik majitel nájemné zvyšuje (v korunách za metr).  Dále nová sazba za metr,  započitatelná plocha bytu (sklepy, které nejsou místnostmi, balkóny, lodžie a terasy se započítávají polovinou své výměry) a celková podlahová plocha bytu.

Nemělo by chybět ani  zda jde o standardní byt (dřívější jednička či dvojka), nebo byt se sníženou kvalitou (dříve trojka a čtyřka),  nová měsíční platba za celou započitatelnou podlahovou plochu, odkdy vzniká povinnost platit zvýšené nájemné.

Nájemník by měl z oznámení rovněž zjistit úhradu za vybavení bytu (např. sporák, kuchyňskou linku atd.). V tomto případě ze zákona zvyšování nevyplývá, o případné nové částce by se měly obě strany dohodnout.

Oznámení by mělo obsahovat i celkovou platbu nájemného, to je včetně vybavení a záloh za služby spojené s užíváním bytu. Vzor oznámení je na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

Kdo může dobře poradit

 Po doručení oznámení má nájemník plné tři měsíce na to, aby se seznámil s novým nájemným, vše si mohl překontrolovat, vyjasnit sporné věci s majitelem, případně podat žalobu u soudu na neplatnost zvýšení nájemného. A jak postupovat, když se nájemníkovi některé údaje v oznámení nebudou zdát?

 Nejlépe je vše si vyjasnit s majitelem, poradit se se známými, kteří těmto věcem rozumějí, obrátit se na poradny Sdružení nájemníkům (SON) nebo na různé občanské poradny (seznam je na internetu na stránce www.mmr.cz.) I

 nájemník se může mýlit ve výpočtech a nedorozumění lze mnohdy snadno odstranit. Když ani promluva s majitelem nepomůže a nájemník je dál přesvědčen o své pravdě, jedinou možností je pak bránit se podáním žaloby na určení neplatnosti zvýšení nájemného. V takovém případě nemůže pronajímatel až do pravomocného rozhodnutí soudu nájemné zvýšit.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků