„Naším cílem je knihovna evropské úrovně, která bude sloužit všem fakultám na Borských polích,“ sdělila tajemnice knihovny Radka Tichá. Třípodlažní trojúhelníková budova, kterou na jedné straně vyšperkovalo sloupořadí, vyjde i s vybavením na zhruba osmdesát miliónů korun, většinu nákladů pokryje unijní dotace.

Objekt přiléhá ke stávající knihovně. „Ta bude od pondělí na čtrnáct dní zcela uzavřena, protože se bude pracovat na propojení obou budov,“ řekla Právu ředitelka knihovny Miloslava Faitová. Studenti se mohou mimo jiné těšit na nové skupinové i individuální studovny a také třeba na kavárnu, která bude součástí zdejší relaxační zóny.

„Náš celkový knihovní fond se bude moci zvýšit o dvacet tisíc knih na 159 610 kusů,“ podotkla Tichá. V podzemí bude archív se skoro čtyřmi kilometry polic, jeho kapacita se oproti současnému stavu zdvojnásobí.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

A rozšiřuje se i nabídka knih a dokumentů v elektronické podobě. Od listopadu si mohou studenti stáhnout čtrnáct nejžádanějších publikací z humanitárních a společenskovědních oborů. ZČU při této aktivitě spolupracuje s dalšími pěti univerzitami a za tuto službu nyní platí padesát tisíc korun ročně.

„Za první dva měsíce byl každý titul stažen v průměru 131krát. Se zájmem jsme spokojení, vždyť jsme teprve na počátku,“ sdělila Barbora Katolická, která zodpovídá za projekt SCI-INFO.

Ještě letos by se mohl počet českých elektronických „skript“ dostupných na ZČU zdvojnásobit – na řadu by teď měly přijít publikace technického zaměření. V rámci SCI-INFO je už nyní dostupná řada zahraničních odborných vědeckých knih, časopisů a statí.

Digitální diplomky

V nejbližší době bude možné v digitální podobě také dohledat všechny kvalifikační práce, které vypracovali studenti ZČU v loňském roce. A od letoška se budou diplomky či bakalářské práce, a to včetně posudků, ukládat do takzvaného repozitáře automaticky.

„Snažíme se získat souhlas i pro ukládání časopisů, sborníků i publikační činnosti autorů ze ZČU,“ podotkla správkyně repozitáře Anna Vyčítalová.