„Petrov je dominantou města. Jsem rád, že i přes nedostatek financí se peníze na jeho rekonstrukci v rozpočtu najít podařilo. Musím říci, že když jsme na jaře tuto stavbu zahajovali, byl jsem na její konec nesmírně zvědavý, neboť Petrov je jedno z mála romantických míst v Brně. Navíc jde o významnou duchovní lokalitu a jsem přesvědčen, že jeho úpravy přitáhnou Brňany i turisty,“ uvedl primátor Brna Roman Onderka.

Proměnilo se i prostranství před Diecézním muzeem. Tam vzniklo posezení s lavičkami a pítkem. Květiny a živý plot pak porostou v příjezdové uličce k Petrovu od Biskupské ulice. Tam jde o největší změnu, kterou rekonstrukce přinese.

„Petrov konečně přestane sloužit jako parkoviště. Z příjezdové uličky auta zmizí úplně, aby byl přímý výhled na katedrálu,“ doplnil primátor Roman Onderka.

S opravou okolí Petrova se dokončily i nutné opravy v parku Denisovy sady a Studánky na Kapucínských zahradách. Zde byly za 3,2 miliónu korun dokončeny a upraveny opěrné stěny, přilehlé zídky na Kapucínských terasách a tři drobná schodiště v Denisových sadech a park, který je častým cílem turistů i zamilovaných, opět nabídne neobvyklou vyhlídku na jihovýchodní část města a také neobvyklé pohledy na hlavní nádraží a jeho kolejiště z ptačí perspektivy.