Vždy, když budeme uvažovat o koupi nemovitosti od vlastníka, který neplní své závazky vůči věřitelům, existuje reálné riziko, že za nemovitost zaplatíme, ale nikdy se nestaneme jejím vlastníkem. Popřípadě budeme muset uhradit násobně vyšší finanční sumu, než jsme předpokládali na začátku koupě, abychom se vlastníkem stali.

Problematika vymáhání pohledávek za dlužníkem je poměrně složitá a procesně natolik sofistikovaná věc, že poskytnout jednoduchý návod na řešení by bylo nad míru nezodpovědné. Detailně popisovat jednotlivé varianty, scénáře, rizika a procesní posloupnosti by zase bylo spíše námětem na diplomovou práci.

Vyhledejte odborníka

Asi nejrozumnějším a i nejrychlejším řešením pro takovou situaci je svěřit se do rukou odborníka. Jelikož většina prodejů nemovitostí je financována za pomoci speciálních úvěrových produktů, jako je hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, bude určitě dobrým řešením obrátit se na specializovaného hypotečního makléře.

Vždy dobře zvažujte, jakého odborníka oslovit. Vždy, a v těchto případech obzvlášť, je dobré vyhledat renomovaného hypotečního specialistu. A jak takového odborníka poznat?

Dobrý hypoteční makléř - specialista se orientuje v problematice financování nemovitostí zatížených exekucemi. Pravidelně se v této oblasti vzdělává, neboť legislativní a procesní úpravy vymáhání pohledávek za dlužníkem jsou velmi častým jevem. Vychází vždy z detailního posouzení konkrétního případu, hledá řešení financování nemovitosti v produktových portfoliích hypotečních bank a stavebních spořitelen, nikoli v produktech pochybných společností, které parazitují na problémech dlužníků nebo aplikují jiné „nekalé“ praktiky. Nezapomene vás upozornit ani na všechna rizika spojená s konkrétním případem.

Bezpečné a dostupné řešení

Hypoteční banky a stavební spořitelny cíleně nevyhledávají financování nemovitostí zatížených exekucemi, neboť tyto případy jsou časově náročné. Vždy se jedná o nestandardní řešení, u kterých je zapotřebí ošetřit celou řadu procesních kroků a parametrů. Zároveň ale tyto instituce umí posoudit akceptovatelnou míru rizika a tak do jisté míry jejich postoj k problematickým nemovitostem chrání kupujícího před „ koupí za všechny peníze“.

Hypoteční makléř specialista tedy hledá řešení, které je bezpečné, vybírá z více variant dostupných na průřezu produktů všech hypotečních bank a stavebních spořitelen a díky své odborné způsobilosti vyjednává individuální parametry s bankou, ale i se stranou prodávající.

Na vaše dotazy odpovídá finanční odborník Martin Špaček z portálu www.sfinance.cz.

Dobrý den, reálně uvažuji o uzavření penzijního připojištění, ale pořád nerozumím tomu, jak je to s dědictvím. Komu jsou vyplaceny naspořené peníze v případě úmrtí klienta?
Při vyplňování smlouvy o penzijním připojištění si můžete zvolit tzv. oprávněnou osobu (může jich být i více). Tyto osoby obdrží v případě úmrtí klienta naspořené prostředky bez dědického řízení. Pokud oprávněné osoby nejsou ve smlouvě stanoveny, stává se smlouva předmětem dědictví.
Oprávněné osoby lze kdykoliv v průběhu trvání smlouvy přidávat nebo odebírat, případně měnit podíl, který jim v případě úmrtí náleží.
Dobrý den, můžete mi poradit? Platím nehorázné peníze za elektřinu a plyn a rád bych změnil dodavatele, už jsem si zjišťoval možnosti a úspora je vážně zajímavá, ale trochu se bojím. Ta nová firma není tak známá, co když zkrachuje?
Hned v úvodu je potřeba říct, že každá energetická společnost má složené tzv. jistiny (podle počtu evidovaných odběrných míst), které slouží pro tyto krizové případy, nicméně tu existuje i zákon myslící na podobné situace. Energetickým zákonem je ustanoveno, že pokud váš dodavatel energie zkrachuje, bez elektřiny ani plynu zůstat nemůžete.
Jestliže jste vaše zálohy za dodávku platili řádně a včas, máte ze zákona právo na okamžitou dodávku od tzv. dodavatele poslední instance. Automaticky si vás přebere dominantní dodavatel regionu, který má povinnost vám v takovém případě dodávat po dobu nejdéle 6 měsíců za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Během této doby je potřeba vybrat si nového dodavatele a zajistit si u něj odběry.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.