Štvanicí se zabývali už dříve různí architekti včetně studentů toho oboru. Nyní má být dvoukolová soutěž co nejširší a vzejít z ní má návrh nového řešení využití a rozvoje celého území.

„Cílem je nově definovat místo ostrova Štvanice a jeho vazby a spojení na okolní části centra Prahy. Návrh by měl respektovat záměr celoročního využití ostrova pro sportovní aktivity, odpočinek a pořádání kulturních akcí,“ uvedla pražská radní pro majetek Aleksandra Udženija (ODS). Se soutěží včera souhlasili radní.

Termín vypsání záleží na schválení zadání Českou komorou architektů, v porotě by měla zasednout zvučná jména z řad odborníků: Josef Pleskot, Jakub Fišer, Jakub Kynčl, Miroslav Cikán, Martina Forejtová, Petr Kratochvíl, Adam Gebrian, Irena Fialová, Dan Merta, Ladislav Kuba a Ivan Březina. Všechny návrhy se mají objevit na výstavě. V prvním kole soutěže půjde o ideový návrh a nanejvýš deset z nich postoupí do druhého kola. V něm budou autoři vyzváni k upřesnění představ.

Podle magistrátu chtějí představitelé města získat „co největší názorové spektrum pohledů na možnost řešení“.

Otazníky okolo financí

Není zatím jasné, zda město na revitalizaci ostrova, která se podle odhadů může pohybovat ve stamiliónech korun, bude mít dost vlastních prostředků.

Ostrov by měl být volný, nezatížený žádnými smlouvami. Město vypovědělo smlouvu společnosti Meridian Spa, jíž ho původně pronajalo na 88 let. Stalo se tak na základě právní analýzy. Panovaly obavy, že společnost, která měla různé developerské plány, si bude nárokovat ušlý zisk.

Udženija, která s Meridian Spa jednala, tvrdí, že konkrétní požadavky dosud vzneseny nebyly. Předválečný zimní stadión, který byl od roku 2000 nemovitou kulturní památkou, s pozdějším dřevěným pláštěm byl stržen z pokynu stavebního úřadu Prahy 7 v květnu a červnu 2011. Přežil přitom povodeň z roku 2002, do částečných oprav neinvestoval vlastník čili město, ale nájemce, sdružení Apex Club.

S ním Praha posléze rozvázala smlouvu a vypukl spor, kdo za špatný stav památky může. Kvůli demolici padlo několik trestních oznámení, byla však odložena. Šeptanda říká, že statik ze svého posudku musel vyškrtnout možnost rekonstrukce.