K běžnému pojištění domácnosti není nutný znalecký posudek nebo prohlídka domácnosti pojišťovacím poradcem. Odhady jsou nutné pouze v případě nadstandardního pojištění na výjimečně velké pojistné částky. „Pojistit je možné jak domácnost, jejímž jsem vlastníkem, tak domácnost, kterou si jen pronajímáte,“ říká Jan Lener z Broker Consulting.

Pojišťovny mají rozdílná stanoviska v tom, co považují za základní vybavení domácnosti. Pojištění chrání majetek, který je součástí pojištěné domácnosti, ale současně musí být uveden nebo nesmí být vyloučen v pojistné smlouvě pojišťovny. Je proto dobré pozorně a v klidu si pojistné podmínky vybrané pojišťovny projít.

K věcem, které jsou brány za základní domácnost a jsou uvedeny v pojistných podmínkách, je ale vždy možné pojistit si navíc i konkrétní předměty, kterých si ve své domácnosti ceníte, např. obrazy, šperky, koberce, vzácné rostliny apod. „Tyto jednotlivě specifikované věci ale nelze zpravidla pojistit samostatně bez pojištění domácnosti,“ upozorňuje Jan Lener.

Jaká rizika obvykle pojištění kryje

Obecně lze rizika rozdělit do dvou skupin na riziko krádeže věcí a riziko živelné zkázy zahrnující poškození vzniklé v důsledku záplav, povodní, sněhu, vichřice, požáru, výbuchu plynu, pádu stromu apod. Nezahrnuje-li pojistka určitá rizika přímo, je možné se připojistit. Nejčastěji se jedná o připojištění na povodně, krádeže, vandalismus, odpovědnost členů domácnosti za škody a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Nabídky pojišťoven se mezi sebou samozřejmě liší cenou pojištění, mírou spoluúčasti, možností připojištění. Jednotlivé pojišťovny odlišně stanovují, co je běžné vybavení domácnosti. Více informací o tom, co přesně pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti znamená, co které z těchto pojištění kryje a jaké jsou pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven, vám může poskytnout nezávislý finanční poradce.

Na vaše dotazy odpovídá Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Máme byt v osobním vlastnictví a nedávno jsme po rodičích zdědili rodinný domek. Dům máme v plánu zrekonstruovat a nastěhovat se do něj. Potřebné opravy budou stát přibližně 600 tisíc korun. Máme naspořeno 30 000 Kč na stavebním spoření. Je pro nás lepší vzít si na rekonstrukci hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření? Po nastěhování do domu chceme byt prodat a dluh splatit.
Máte v zásadě dvě možnosti financování rekonstrukce. Hypoteční úvěr se zástavou rekonstruované nemovitosti nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření se zástavou rekonstruované nemovitosti či s ručitelem. Pokud budete provádět větší rekonstrukci a budete muset mít ohlášku či povolení stavebního úřadu, můžete u hypotéky čerpat bez dokládání faktur. Naproti tomu u stavebního spoření je budete muset dokládat. U hypotéky na rozdíl od stavebního spoření nemůžete jednorázově splatit částečnou či celou částku kdykoliv bez sankce, lze to pouze v období fixace.
Doporučuji proto zvážit rozsah rekonstrukce a podle toho vybrat financování s dokládáním faktur či bez. Po prodeji bytu potom úvěr doplatíte ihned nebo při nejbližší fixaci u hypotéky (tu lze nastavit podle termínu dokončení rekonstrukce a prodeje bytu na 1, 2, 3 a 5 let).
Rozvádíme se a máme dům, který jsme financovali hypotékou. Hypotéku jsme spláceli společně. Manžel teď bude bydlet v domě a já se synem v původním bytě a nevím, jak nyní řešit splácení hypotéky. Manžel by sám se svými příjmy na hypotéku „nedosáhl“. Je možné i po rozvodu, abych zůstala spoludlužníkem?
Hypotéku můžete i nadále splácet společně. Je to pouze na vašem rozhodnutí. Jestliže počítáte s ukončením společného jmění manželů, je třeba pečlivě zvážit, zda přestanete být spoluvlastníkem vašeho rodinného domu. Pokud ano a na listu vlastnictví bude pouze váš manžel, můžete se dostat do situace, kdy budete splácet nemovitost, která vám nepatří.
Při problémech se splácením hypotéky budete vázaná smlouvou k úhradám dlužných splátek, ale nebudete moci tuto předmětnou nemovitost prodat a tak uhradit jednorázově svůj dluh, protože ji bude vlastnit váš bývalý manžel.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.