Práce na přeměně náměstí, které je financováno necelými osmi milióny korun z evropských dotací, mají být hotovy do konce října letošního roku.

„Práce, které zahájily na jaře letošního roku, probíhají podle plánu,“ uvedla místostarostka Jáchymova Ingeborg Štiková (ODS). „Při rekonstrukci se objevily komplikace, protože plynovod a vodovod byly v zemi pod náměstím uloženy jinak, než byly zakreslené ve výkresech, ale to nemá podstatný vliv na průběh prací a ani na cenu,“ pokračovala zástupkyně starosty. „Práce se o něco prodraží, ale ne moc, neboť přeložku plynovodu zařizoval jeho vlastník,“ dodala.

V současné době dělníci pracují na pokládání žulové dlažby na chodnících rekonstruovaného náměstí. „Navíc řešíme, aby byla dlažba na chodnících umístěna i před tělocvičnou, kde s ní projekt nepočítal,“ uvedla Štiková s tím, že i tyto práce navíc rozpočet stavby mírně navýší. „Pojezdové části náměstí budou pokryty živicí,“ dodala.

Jáchymov na úpravy horní části náměstí Republiky získal dotaci z přeshraničního programu Cíl III. „Ve výběrovém řízení se podařilo vysoutěžit zakázku za necelých osm miliónů korun,“ připomněla místostarostka. Projekt nepočítá na náměstí s žádnou výsadbou vzrostlé zeleně. „Ona tam ani dosud nebyla, ale do budoucna chceme nějaké stromy a keře na náměstí vysadit.“

V horní části rekonstruované plochy se má pamatovat na turisty. „Je tam výchozí místo naučné Stříbrné stezky s informační tabulí, kde budou umístěny lavičky,“ uzavřela Štiková.