Někdy se totiž může stát, že kanceláři záleží na uzavření obchodu natolik, že kupujícímu „zapomene“ sdělit některé „drobnosti“. Vysněný dům se pak pro vás může stát noční můrou.

Při obchodu s realitní kanceláří byste měli mít vždy dost času na pročtení smlouvy a ověření alespoň základních údajů na katastru nemovitostí. Na katastru se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací. Nejpodstatnější jsou zápisy o všech zástavách a věcných břemenech na nemovitost. O nich se často realitní kanceláře vůbec nezmiňují a po podpisu smlouvy pak můžete narazit na neřešitelný problém s financováním, neboť nebudete moci dům zastavit.

Dalším důležitým údajem, vedeným na katastru, je informace o způsobu nabytí nemovitosti předchozím majitelem. Tento údaj se musí shodovat s údaji uvedenými v článku 1 kupní smlouvy. V praxi se právě v tomto bodě občas objeví odchylky (může jít i o drobnosti, kdy např. u předchozího prodeje je uvedeno chybné číslo) a katastrální úřad by na základě takovéto smlouvy odmítl nemovitost na nového majitele přepsat.

Vzhledem k tomu, že kupující většinou zaplatí před podpisem smlouvy nevratnou zálohu, může se tento „drobný nedostatek“ dost prodražit.

Odchylky a změny v kupní smlouvě 

Z praxe finančních poradců vychází případ, kdy klient realitní kanceláře dostal k podpisu smlouvu s poznámkou, že na katastrálním úřadu došlo u nemovitosti k „nevýznamné změně“. Když se na tuto změnu zeptal jeho poradce přímo na úřadu, ke svému překvapení zjistil, že u předmětné nemovitosti je tzv. plomba z toho důvodu, že už ji její majitel prodal jinému kupci.

Nejde samozřejmě o časté případy, ale je lepší se ujistit, že se tyto problémy netýkají právě vás.

„Informujte se na nemovitost na obecním úřadu a ověřte si územní plán. Předejdete tak situacím, kdy se na políčku za vaším domem objeví těžká technika a do roka se tam budou prohánět auta po čtyřproudové dálnici,“ podotýká Jan Lener z Broker Consulting. Neměli byste také zapomenout podívat se na povodňovou mapu a případně se zeptat přímo v okolí domu starousedlíků, zda byla někdy v této oblasti velká voda. Možná se od nich dozvíte i další důležité zajímavosti.

Pro úplný klid je dobré si ještě zajít na pozemkový úřad, kde jsou k dispozici historické mapy sahající až na začátek 19. století. Jeden příklad, proč to může být podstatné, opět vychází z reality. „Kupec, který si pořídil stavební pozemek, zjistil bohužel až po zahájení výstavby, že na jeho místě byl před lety rybník. Pod navážkou hlíny tak po vyhloubení základů narazil na vrstvu tekutých jílů a písků a vidina nového domu tím pro něj skončila.“

Zmíněná doporučení vás samozřejmě nemají odradit od realitních kanceláří. Jejich služby jsou bezpochyby přínosné. Rozhodně si vyhraďte dost času na řádné prostudování smlouvy, její konzultaci s nezávislým poradcem, popř. pracovníkem banky, kde plánujete čerpat hypoteční úvěr a nikdy nepodepisujte smlouvu pod časovým tlakem.

Na vaše dotazy odpovídá Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Ráda bych si na sebe vzala hypotéku, jsem vdaná a můj manžel s hypotékou nesouhlasí. Mám nějaké řešení?
Mají-li manželé zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manželů (tato skutečnost musí být doložena dohodou o zúžení společného jmění manželů nebo dohodou o zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů), může zažádat o hypoteční úvěr pouze jeden z manželů. Není-li společné jmění zúžené nebo zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manželů, žádají o úvěr vždy oba manželé a ze společných prostředků hradí splátky hypotečního úvěru.
Další možností je, že manžela přesvědčíte o výhodnosti a smysluplnosti svého počínání. Vyzbrojte se potřebnými argumenty, nechejte si od finančního poradce nastínit výhody, ale i možná rizika vč. způsobu, jak je minimalizovat, a třeba dostanete svého manžela na svou stranu.
Přítelkyně mě požádala, abych jí ručila. Můžete mi říct, jaká úskalí mě můžou potkat? Nerada bych ji odmítla, ale také nechci přijít o své úspory.
Je dobré, že to zvažujete. Ručení je jeden ze způsobů zajištění úvěru. Příslušný zákon nám definuje, že ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoliv k tomu byl věřitelem písemně vyzván. Důležité je vědět, že ručení zaniká až splněním závazku, tedy nezaniká třeba smrtí dlužníka.
Tedy skutečně platí, že když dlužník není schopen splácet, všechny závazky za něj přebírá ručitel. Ručení v každém případě znevýhodní vaši vlastní bonitu, tzn. budete-li vy žádat o úvěr, bude se vám úvěr přítelkyně započítávat, jako že ho platíte. Proto zvažte i možnost, jestli plánujete v budoucnu půjčku. Zamyslete se nad finanční situací své přítelkyně, jeví-li se vám už nyní kritická, odmítněte. Jestli je to skutečná přítelkyně, pochopí to.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.